Okleveles nemzetköziadó-szakértő OKJ képzés

Ismerje meg, milyen feladatok ellátására lesz alkalmas az Okleveles nemzetköziadó-szakértő végzettséggel, melyek a képzés előfeltételei és hogyan épül fel a kurzus.

Képzés megnevezése: Okleveles nemzetköziadó-szakértő
OKJ azonosító: 62 344 04
Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000906/2014/A0006

Érdekli a képzés? Írjon e-mailt az oktatas@saldo.hu -ra!


A képzés célja:

Olyan szakember képzése, aki az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényt és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvényt alkalmazva

 • ellátja mindazokat a tanácsadói tevékenységeket, szolgáltatásokat, amelyeket az adótanácsadó
 • részt vesz hazai vagy nemzetközi vállalkozás stratégiai döntéseinek előkészítésében
 • képes a vállalkozás, vállalatcsoportok egészét érintő nagyobb horderejű, nem rutinjellegű üzleti tranzakciói adózási feltételeinek elemzésére, alternatívák kidolgozására, egyebek mellett az érintett országok adószakértőivel együttműködve
 • adótanácsadást nyújt a határon átnyúló ügyletek feltételeinek kidolgozásához, üzletágak, vállalkozások és vállalatcsoportok alapításához, fölvásárlásához, átszervezéséhez
 • átlátja a különböző szervezeti-, irányítási-, holding- és finanszírozási struktúrákkal járó adózási következményeket
 • ismeri és alkalmazza az EU és a nemzetközi adózási szabályokat
 • ellátja a külön jogszabályban számára meghatározott feladatokat

A képzés célcsoportja:
Mindazon Adótanácsadó szakképesítéssel/szakképesítés-ráépüléssel rendelkező személy, aki

 • legalább 5 év adótanácsadási, vagy adóigazgatási, vagy felsőfokú adóoktatási területen végzett (igazolt) gyakorlattal rendelkezik és önálló adószakértői tevékenységet kíván folytatni
 • szakmai képzés igénybevételével fejlődni szeretne, illetve
 • a szakmai végzettséggel a következő betölthető munkakörben kíván elhelyezkedni:

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

 • 2512 Adószakértő, szaktanácsadó Adótanácsadó
 • 1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató) Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató
 • 1411 Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1419 Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője


A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A szakképzésben részt vevő a képzés eredményes elvégzése után képes lesz

 • adótanácsadással, ellenőrzéssel foglalkozó szervezeteket vezetni, irányítani
 • nemzetközi ügyleteket érintő adótanácsadói tevékenységet, szolgáltatást végezni, ellenőrizni
 • nemzetközi adózáshoz kapcsolódó feltételes adómegállapítási kérelmeket készíteni, ellenőrizni nemzetközi ügyletek esetén
 • nemzetközi adózáshoz kapcsolódó okleveles adószakértői véleményeket elkészíteni, ellenjegyezni
 • nagy adóteljesítményű adózókat képviselni, adóbevallásaikat elkészíteni, ellenjegyezni, ellenőrizni
 • Európai Uniós jogszabály-előkészítésben részt venni
 • nemzetközi ügyletekben képviseletet ellátni
 • szokásos piaci árnyilvántartást készíteni, ellenőrizni nemzetközi ügyletek esetén
 • felügyeleti intézkedési kérelmet készíteni, ellenőrizni nemzetközi ügyletek esetén


Szakmai készségek:

 • jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása
 • jogszabály-alkalmazás készsége
 • olvasott, hallott szakmai szöveg megértése
 • szakmai kommunikáció


Személyes, társas és módszerkompetenciák:

 • áttekintő képesség
 • határozottság
 • kommunikációs rugalmasság
 • logikus gondolkodás
 • megbízhatóság
 • meggyőzőkészség
 • önállóság
 • precizitás
 • rendszerező képesség

A programba való bekapcsolódás feltételei:

 • Iskolai végzettség: felsőfokú iskolai végzettség
 • Szakmai végzettség: Adótanácsadó szakképesítés
 • Szakmai gyakorlat: 5 év adótanácsadási, vagy adóigazgatási, vagy felsőfokú adóoktatási területen végzett (igazolt) gyakorlat
 • Egészségügyi alkalmasság: -
 • Előzetesen elvárt ismeretek: -
 • Egyéb feltételek: A képző intézmény minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt.

A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása.

Tervezett képzési idő

 • Elméleti órák száma: 140 óra
 • Gyakorlati órák száma: 60 óra
 • Összes óraszám: 200 óra
 • Elméleti képzési idő aránya: 70%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

A tananyagegység megnevezése

 • Hazai és nemzetközi jogi ismeretek alkalmazása
 • Nemzetközi adózás, adótervezés
 • Záródolgozati konzultáció

Érdekli a képzés? Írjon e-mailt az oktatas@saldo.hu -ra!

Bejelentkezés a KreditPont Klubba, vagy e-learning előadáshoz

Segítség a bejelentkezéshez
Elérhetőségek
Ankétok, tagi ingyenes rendezvények:
(1) 237-9872
E-mail: tana@saldo.hu
Előadások, konferenciák:
(1) 237-9872
Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése:
(1) 237-9873
OKJ-s képzések, vizsgaszervezés:
(1) 237-9898
E-mail: oktatas@saldo.hu
Azonosítóink, nyilvántartási számaink
Felnőttképzési engedélyszám: E-000906/2014
PM továbbképzési akkreditációs szám: 41/2009