Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ képzés

Ismerje meg, milyen feladatok ellátására lesz alkalmas a Pénzügyi-számviteli ügyintéző végzettséggel, melyek a képzés előfeltételei és hogyan épül fel a kurzus.

Képzés megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző
OKJ azonosító: 54 344 01
Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000906/2014/A008

Érdekli a képzés? Írjon e-mailt az oktatas@saldo.hu -ra!

A képzés célja:
Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak

 • a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre
 • részfeladatok önálló elvégzésére
 • a vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásainak vezetésére
 • az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában való közreműködésre, az ehhez kapcsolódó iratanyagok kezelésére
 • működő gazdálkodó szervezeten belül az adott munkahely gazdasági eseményeinek a helyi számviteli szabályok szerinti előkészítésére és rögzítésére
 • a gazdasági események kontírozására
 • a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások vezetésére
 • a könyvviteli feladások készítésére.


A képzés célcsoportja:
Mindazon érettségi végzettséggel, vagy felsőfokú végzetséggel – de gazdasági végzettséggel nem - rendelkező személy, aki

 • szakképesítéssel nem rendelkezik, de a következő munkakörökben lát el részfeladatokat
 • a gazdálkodáshoz kapcsolódó analitikus feladatok pl. analitikus nyilvántart/analitikus könyvelő
 • pénzügyi nyilvántartás
 • számlázás
 • készlet-, anyagnyilvántartás
 • pályázati projektadminisztrátor
 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ szakmai végzettséget szeretne szerezni
 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ szakmai végzettséget szeretne szerezni az „élethosszig tartó” tanulási folyamatban a mérlegképes könyvelői szakképesítés-ráépülés bemeneteként
 • gyakorlatban alkalmazható, naprakész, magas szintű szakmai tudást szeretne


A képzés során megszerezhető kompetenciák
A szakképzésben részt vevő a képzés eredményes elvégzése után képes lesz:

 • elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket
 • ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat
 • ellátni az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat
 • adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni
 • közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban
 • részt venni a befektetési döntések előkészítésében
 • pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végezni
 • könyvelési feladatokat ellátni
 • értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni
 • vezetni az analitikus nyilvántartásokat
 • elszámolni a termelési költségeket
 • közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében
 • közreműködni a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában
 • számítógépes programcsomagokat használni
 • irodai szoftvereket használni
 • közreműködni a projektek pénzügyi tervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében a programlezárásáig
 • összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából


Szakmai készségek:

 • a projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése
 • adóbevallások-, elektronikus adó- és járulékbevallások készítésének gyakorlata
 • adónaptár-kezelés készsége
 • információgyűjtés
 • jogforrások megfelelő alkalmazása
 • jogszabály alkalmazás készsége
 • olvasott és hallott szakmai szöveg megértése
 • szakmai kommunikáció
 • szakmai szoftverek használata
 • szövegszerkesztés, táblázat és adatbázis-kezelése

Személyes-, társas- és módszerkompetenciák:

 • áttekintő és rendszerező képesség
 • felelősségtudat
 • gyakorlatias feladatértelmezés
 • információgyűjtés
 • irányíthatóság
 • kapcsolatteremtő készség
 • konfliktusmegoldó készség
 • megbízhatóság
 • meggyőzőkészség
 • motiválhatóság
 • precizitás (pontosság)
 • problémamegoldás, hibaelhárítás
 • szervezőkészség
 • visszacsatolási készség


A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

 • Iskolai végzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai végzettség: -
 • Szakmai gyakorlat: -
 • Egészségügyi alkalmasság: -
 • Előzetesen elvárt ismeretek: -
 • Egyéb feltételek: A képző intézmény minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt.


A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása


Tervezett képzési idő:

 • Elméleti órák száma: 672 óra
 • Gyakorlati órák száma: 288 óra
 • Összes óraszám: 960 óra
 • Elméleti képzési idő aránya: 70%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

A tananyagegységek:

 • Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
 • Gazdálkodási feladatok ellátása
 • Könyvelés számítógépen
 • Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai
 • Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok
 • Projektfinanszírozás
 • Projektfolyamatok követése
 • Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • Foglalkoztatás II.

Érdekli a képzés? Írjon e-mailt az oktatas@saldo.hu -ra!

Bejelentkezés a KreditPont Klubba, vagy e-learning előadáshoz

Segítség a bejelentkezéshez
Elérhetőségek
Ankétok, tagi ingyenes rendezvények:
(1) 237-9872
E-mail: tana@saldo.hu
Előadások, konferenciák:
(1) 237-9872
Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése:
(1) 237-9873
OKJ-s képzések, vizsgaszervezés:
(1) 237-9898
E-mail: oktatas@saldo.hu
Azonosítóink, nyilvántartási számaink
Felnőttképzési engedélyszám: E-000906/2014
PM továbbképzési akkreditációs szám: 41/2009