Vállalkozási mérlegképes könyvelő OKJ képzés

Ismerje meg, milyen feladatok ellátására lesz alkalmas a Vállalkozási mérlegképes könyvelő végzettséggel, melyek a képzés előfeltételei és hogyan épül fel a kurzus.

Képzés megnevezése: Vállalkozási mérlegképes könyvelő
OKJ azonosító: 55 344 07
Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000906/2014/A007

Érdekli a képzés? Írjon e-mailt az oktatas@saldo.hu -ra!

A képzés célja:
Olyan szakember képzése, aki képes

 • ellátni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak
 • kialakítani a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is
 • ellátni a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat
 • biztosítani a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával
 • elvégezni a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A képzés célcsoportja:
Mindazon Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Vállalkozási- és bérügyintéző, Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás), Államháztartási ügyintéző szakképesítéssel, vagy a vonatkozó jogszabályban meghatározott szakképesítéssel (szvk. 7.5. pont), valamint felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki

 • Vállalkozási mérlegképes könyvelő OKJ szakmai végzettséget szeretne szerezni
 • könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó részfeladatokat lát el, de a szakképesítés-ráépülés végzettséggel nem rendelkezik, pl. közreműködik:
 • a beszámoló elkészítésében
 • a számviteli politika, könyvviteli elszámolás és a beszámoló-készítés rendszerének kialakításában
 • a valóságnak megfelelő belső és külső információk szolgáltatásában
 • pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, kontroller, könyvelő, belső ellenőr, vagy felsőfokú végzettséggel szervezetirányítási elemző, szervező, számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység középvezetői munkakörben kíván elhelyezkedni
 • gyakorlatban alkalmazható, naprakész, magas szintű szakmai tudást szeretne.


A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • közreműködni az összevont (konszolidált) beszámoló összeállításában, a feladatok elvégzéséhez szükséges jogszabályokat alkalmazni
 • a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni
 • a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani
 • megítélni a vállalkozás pénzügyi helyzetét
 • alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóbevalláshoz kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat
 • alkalmazni a számviteli törvény előírásait, összeállítani a vállalkozás számviteli politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét
 • a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni
 • összeállítani a vállalkozás beszámolóját, üzleti jelentését
 • alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat
 • kialakítani a vállalkozás költség elszámolási rendszerét
 • ellátni az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokat
 • munkája során használni a számítógépes programcsomagokat
 • közreműködni a főkönyvi és az analitikus nyilvántartási rendszer, alrendszerek információs rendszerének kialakításában
 • vizsgálni a vállalkozás működését, az ok-okozati összefüggések feltárását
 • elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást
 • részt venni a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásban.


Szakmai készségek:

 • jogszabály alkalmazás készsége
 • kész szoftverek használata
 • olvasott szakmai szöveg megértése
 • szakmai kommunikáció
 • számnagyságok érzékelése


Személyes, társas és módszerkompetenciák:

 • adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége
 • áttekintő képesség döntésképesség
 • felelősségtudat
 • fogalmazókészség
 • határozottság
 • ismeretek helyénvaló alkalmazása
 • kapcsolatteremtő készség
 • logikus gondolkodás
 • megbízhatóság
 • meggyőzőkészség
 • precizitás
 • problémamegoldás, hibaelhárítás
 • rendszerező képesség
 • visszacsatolás készség


A programba való bekapcsolódás feltételei:

 • Iskolai végzettség: -
 • Szakmai végzettség:

- 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
- 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző
- 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
- 54 344 04 Államháztartási ügyintéző

Korábban megszerzett szakmai előképzettség beszámítása:
a) korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, továbbá aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából regisztrált mérlegképes könyvelő, vagy
b) felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga)esetében, - amennyiben nem közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség - legalább két év pénzügyi, vagy számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat, vagy
c) az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valuta-ügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
d) az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, továbbá az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valuta-ügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
e) az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel valutapénztáros, vámkezelő, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző, projektmenezser asszisztens szakképesítés), vagy
f) a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI.21.) EMMI rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettség
Szakmai gyakorlat nincs, kivéve
a felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség esetében(3.2. b) pont), – amennyiben nem közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség – legalább két év pénzügyi, vagy számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat

 • Egészségügyi alkalmasság: -
 • Előzetesen elvárt ismeretek: -
 • Egyéb feltételek: A képző intézmény minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt.

A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása.

Tervezett képzési idő:

 • Elméleti órák száma: 192 óra
 • Gyakorlati órák száma: 128 óra
 • Összes óraszám: 320 óra
 • Elméleti képzési idő aránya: 60%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

A tananyagegység megnevezése:

 • Jogi feladatok a gyakorlatban
 • Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban
 • Pénzügyi feladatok ellátása
 • Adózási feladatok ellátása
 • Számviteli feladatok a gyakorlatban
 • Számviteli szervezési feladatok gyakorlata
 • Elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása

Érdekli a képzés? Írjon e-mailt az oktatas@saldo.hu -ra!

Bejelentkezés a KreditPont Klubba, vagy e-learning előadáshoz

Segítség a bejelentkezéshez
Elérhetőségek
Ankétok, tagi ingyenes rendezvények:
(1) 237-9872
E-mail: tana@saldo.hu
Előadások, konferenciák:
(1) 237-9872
Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése:
(1) 237-9873
OKJ-s képzések, vizsgaszervezés:
(1) 237-9898
E-mail: oktatas@saldo.hu
Azonosítóink, nyilvántartási számaink
Felnőttképzési engedélyszám: E-000906/2014
PM továbbképzési akkreditációs szám: 41/2009