Az éves költségvetési beszámoló összeállításának kiemelt kérdései

Előadásunkat valamennyi költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetője, munkatársa részére ajánljuk. Gyakorlati példákon át szemléltetve segítünk a beszámoló összeállításában, a zárlati teendők és a következő évi nyitási feladataib

A képzés adatai

Előadó(k): Lukács László - Pénzügyminisztérium

Dátum: 2023. febr. 07.

Helyszín(ek): Online

Konferencia, előadás

Részvételi díj:
19.500 Ft/fő

Az éves költségvetési beszámoló összeállításának kiemelt kérdései

(*Költségvetési partnereinknek a tagsági szerződésben meghatározott létszámig a részvétel ingyenes, jelentkezésüket a megküldött Meghívó szerint meghatározottak szerint adják le!)

 Az előadás időpontja: 2023.02.07. (09:00-14:00)
*Jelentkezési határidő: 2023.02.03. 
Előadás módja: online
Részvételi díj: 19.500 Ft
Előadó: Lukács László - Pénzügyminisztérium

Az előadásért a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében az éves továbbképzési kötelezettség keretében megszerzendő kreditpont nem adható!  

Tervezett tematika: 


I. A beszámoló, mint a tájékoztatás eszköze:
• Beszámolási kötelezettség általános szabályai
• Éves költségvetési beszámoló készítési kötelezettség
• Időközi jelentéstételi kötelezettség


II. A könyvviteli zárlat főbb munkafázisai és a beszámoló (kiemelten mérleg és eredménykimutatás) összeállításának folyamata
1. Könyvviteli zárlat általános szabályai
• Havi könyvviteli zárlat főbb feladatai
• Negyedéves könyvviteli zárlat főbb feladatai
• Éves könyvviteli zárlat főbb feladatai
2. Éves könyvviteli zárlat folyamán elvégzendő feladatok, a beszámoló összeállítás folyamata
2.1. Az évközi könyvelés teljessé tétele
• A korrekciós időszak költségvetési számvitelben történő elszámolásai,
• Az évközi könyvelés teljessé tétele a pénzügyi számvitel rendszerében
o Teljesség számviteli alapelvéből következő elszámolások
o A mérlegkészítés időszakának „típus” elszámolásai
 a tárgyidőszaki ellenőrzések során a beszámolóval lezárt költségvetési évekhez kapcsolódóan feltárt hibák és hibahatások minősítése, javítása,
 a tárgyhót követő hó 15-éig, illetve tárgynegyedévet követő hó végéig rögzítendő tételek,
 a függő tételek ellenőrzését és kitisztázását követő átvezetése,
 a „klasszikus” időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos elszámolások,
 a leltáreltérésekkel összefüggő elszámolások,
 az eszközök és források fordulónapra vonatkozó értékelésével összefüggésben elszámolandó tételek
2.2. Költség és eredmény számlák rendezése, előirányzat és teljesítés számlák rendezése
2.3. Eredménykimutatás összeállítása
2.4. Mérleg, és kiegészítő melléklet elkészítése
2.5. Mérleghez kapcsolódó költségvetési és pénzügyi számviteli számlák zárása
Esettanulmányok

III. A beszámoló elemek kontrollja és egyéb űrlapjainak elkészítése során felmerülő leggyakoribb hibák
• főkönyvi kivonat, mérleg és eredménykimutatás kontrollja
• kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról űrlap kontrollja (15. számú űrlap)
IV. A következő költségvetési év könyvviteli nyitásával kapcsolatos legfontosabb feladatok
• főkönyvi nyitás
• nyitás utáni rendező tételek
• átsorolások
 

A rendezvény online lebonyolításához a GoToMeeting rendszert használjuk. Az online felülethez való csatlakozáshoz szükséges linket a rendezvényt megelőző napon küldjük meg a résztvevőknek.


Lemondási feltételek

A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. Az előadáson való részvétel lemondására az előadást megelőző 3. munkanapig van lehetőség az oktatas@saldo.hu e-mail címen. A 3 munkanapon belüli lemondás esetén a részvételi díj 70%-a kiszámlázásra kerül, a rendezvény felmerült költségeinek fedezésére. Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha semmilyen jelzés nem érkezik, hogy az előadáson nem venne részt, a teljes részvételi díj kiszámlázásra kerül!

További információért írjon az oktatas@saldo.hu e-mail címre.

Keresés a képzések között

Elérhetőségek
Ankétok, tagi ingyenes rendezvények:
(1) 237-9872
E-mail: tanacsadas@saldo.hu
Előadások, konferenciák:
(1) 237-9872
Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése:
(1) 237-9873
OKJ-s képzések, vizsgaszervezés:
(1) 237-9898
E-mail: oktatas@saldo.hu
Azonosítóink, nyilvántartási számaink
Felnőttképzési engedélyszám: E-000906/2014
PM továbbképzési akkreditációs szám: 41/2009