Foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzés és eljárás új szabályai

Más néven fut a munkaügyi hatóság! 2021.03.01.-jével megváltoztak a munkaügyi hatósági ellenőrzés és eljárás szabályai.Hatályba lépett a a foglalkoztatást elősegítő és szolgáltatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló törvény.

A képzés adatai

Előadó(k): Dr. Dudás Katalin - ügyvéd

Dátum: 2021. ápr. 30.

Helyszín(ek): ONLINE

Konferencia, előadás

Részvételi díj:
9.900 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 12.573 Ft)

 Foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzés és eljárás új szabályai

ONLINE képzés 

A munkaügyi hatóság elnevezése foglalkoztatás felügyeleti hatóságra változott, de valóban csak a név változik?

Előadónk bemutatja,hogy milyen változást hoz az új jogszabály a jövőben, mennyiben változik a hatóság ellenőrzése és az intézkedései. Az új szabályokat csak a 2021. március 1-jét követően indult ügyekben fogják alkalmazni.

A jogszabályi környezet magyarázatára azért is szükség van, mert az irányadó szabályok beazonosításához legalább 4 törvényt és egy kormányrendeletet kell ismerni.

Előadás időpontja: 2021. április 30. (9:00-11:00)
Előadó: Dr. Dudás Katalin - ügyvéd
Részvételi díj:

  • 9.900+ÁFA 

Előadás módja: Online

Miről is szól az előadás?

Példának okáért mit vizsgálhat a foglalkozásfelügyeleti hatóság?
A hatóság a foglalkoztatásra vonatkozó minimumkövetelmények betartását ellenőrzi. Ezt a törvény mondja meg, de hogy pontosan mi számít minimumkövetelménynek, azt már a végrehajtási rendelet határozza meg.
E szerint a hatóság jogosult ellenőrizni:

  • a munkaviszony és egyszerűsített foglalkoztatás adóhatósági bejelentését,
  • a munkaszerződés írásba foglalását és annak tartalmát (munkakör és legalább minimálbér vagy garantált bérminimum)
  • a munkaviszony létesítésekor kötelező tájékoztatás megtörténtét,
  • a munkaidő és pihenőidő szabályainak megtartását,
  • a munkavégzés alapján járó ellenérték (alapbér és bérpótlékok) megfizetését,
  • a munkaviszony megszüntetésekor a kilépő papírok határidőben történő kiadását és a pénzügyi elszámolás megtörténtét.

A jogszabály ugyan nem nevesíti, de a a munkaidő és pihenőidő szabályainak ellenőrzése nyilván kiterjed a munkaidő-nyilvántartás létének és megfelelőségének, az abban foglalt adatok hitelességének ellenőrzésére is.
A hatóság hatásköre nem változott abban a tekintetben, hogy továbbra is jogosult egy színlelt megbízási vagy vállakozási szerződésről megállapítania, hogy az valójában munkaviszonyt leplez.

Az előadás tematikája a következő:

• A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hatásköre és illetékessége
• A hatósági eljárás és ellenőrzés fontosabb szabályai
• A vélelmezett foglalkoztató
• A foglalkoztatás minimumszabályainak fogalma
• A hatóság intézkedései: figyelmeztetés, jogsértés megszüntetésére kötelezés és munkaügyi bírság
• A bejelentés nélküli vagy színlelt szerződéssel történő foglalkoztatás új szankciói
• A hatóság nyilvántartásai – hatósági együttműködés
• Rendezett munkaügyi kapcsolatok

Előadásunk on-line megvalósítása a GoToMeeting rendszer segítségével történik. A jelentkezőknek az előadást megelőző napon küldjük meg azon linket, amin keresztül az előadáshoz csatlakozni lesz lehetőségük. A képzéhez kapcsolódó ppt. anyagot a résztvevőknek megküldjük, illetve az előadás felvételét is utólag a résztvevői kör rendelkezésére bocsátjuk.


Keresés a képzések között

Elérhetőségek
Ankétok, tagi ingyenes rendezvények:
(1) 237-9872
E-mail: tana@saldo.hu
Előadások, konferenciák:
(1) 237-9872
Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése:
(1) 237-9873
OKJ-s képzések, vizsgaszervezés:
(1) 237-9898
E-mail: oktatas@saldo.hu
Azonosítóink, nyilvántartási számaink
Felnőttképzési engedélyszám: E-000906/2014
PM továbbképzési akkreditációs szám: 41/2009
Együttműködő partnereink
konfi.hu
Konferenciák, kreditpontos képzések egy helyen!