GDPR fejlemények 2023-ban a joggyakorlat szemszögéből

A képzés során az adatvédelemre vonatkozó hazai, illetve uniós szabályok alakulásán túlmenően interaktív módon, gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be az egyes üzleti szereplőket terhelő kötelezettségeket.

A képzés adatai

Előadó(k): Dr. Kéri Ádám ügyvéd

Dátum: 2023. márc. 09.

Helyszín(ek): Saldo Zrt. 1135 Budapest, Mór u. 2-4.

Konferencia, előadás

Részvételi díj:
24.500 Ft/fő

 GDPR fejlemények 2023-ban a joggyakorlat szemszögéből

A tematika kifejezetten a hatósági ellenőrzések és vizsgálatok eredményeire, tapasztalataira épül, érhető módon, jogeseteken keresztül mutatja be a vizsgálatok menetét, illetve a továbbra is fennálló értelmezési problémákat, valamint azok lehetséges megoldásait.

A képzés résztvevői képesek lesznek felmérni saját, illetve ügyfeleik adatvédelmi megfelelésével összefüggő, releváns területeket, illetve megoldási javaslatok megfogalmazására is képessé válnak a nem megfeleléssel érintett területeken.

Az előadás időpontja: 2023.03.09. (09:30-15:30)
*Jelentkezési határidő: 2023.03.08. 10:00 óra
Helyszín: Saldo Zrt. 1135 Budapest, Mór u. 2-4.
Részvételi díj: 24.500 Ft
Előadó: Dr. Kéri Ádám - ügyvéd; Nemzeti ILO Tanács tag

Tervezett tematika: 

I./ Normatív háttér és annak alkalmazása, hogy ne vesszünk el a labirintusban

1) Változó EU normatív háttér: Data Act, ePrivacy Regulation, GDPR hatóköre, egymáshoz való viszonya
2) Közérdekű adatok kezelése: hol alkalmazandó és mire kell ügyelni, tapasztalatok, jogesetek
3) Normatív háttér 2022-ben: GDPR, Európai Adatvédelmi Testület, EUB döntések, NAIH döntések, iránymutatások, ágazati normák (pl: MNB), fennmaradó problémák
4) Infotv.: alkalmazási területe, jogesetek és gyakorlati problémák
5) A normatív ellentmondások kezelése jogesetekkel

II./ Adatkezelési jogalapok, alapelvek és alapkövetelmények

1) Jogalapok gyakorlati alkalmazása és a kapcsolódó érintetti jogok
-A hozzájárulás fogalma, feltételei, gyakorlati buktatói
-Jogi kötelezettség teljesítése és annak feltételei
-Közhatalmi jogosítvány/közérdek a gyakorlatban
-Szerződés teljesítése és annak buktatói
-Jogos érdek, mint preferált jogalap, az érdekmérlegelés
-Létfontosságú érdek alkalmazhatósága.
2) Adatkezelési alapelvek a joggyakorlatban
-Adatkezelési alapelvek sérelme és azok jogkövetkezményei
3) Adatvédelmi bírsághoz vezető esetek

III./ Adatkezelés, adatfeldolgozás általában, illetve könyvvizsgálók, könyvelők, adótanácsadók esetében

1) A státusz meghatározásának feltételei
2) Kötelezettségek, melyek a státuszból erednek (dokumentációs kötelezettségek, szerződések, hatásvizsgálat, adatvédelmi tisztviselet, nyilvántartások, adattovábbítások stb.)
3) Adatvédelmi incidensek kezelése, adatbiztonsági követelmények jogesetek alapján
4) Jogesetek és jogkövetkezmények

IV./ Dokumentációs kötelezettségek


1) Adattovábbításhoz kapcsolósó megállapodások és követelmények
2) Belső nyilvántartások, adatvédelmi incidensnyilvántartás, adatvédelmi hatásvizsgálat, érdekmérlegelések, kockázatértékelés

 
V./ A joggyakorlat alakulása egyes releváns területeken

1) Az elektronikus megfigyelőrendszerek alkalmazása ügyfelek és munkavállalók esetében
2) Hírlevélküldés a gyakorlatban
3) Munkahelyi adatkezelések neuralgikus pontjai, bírságesetek
4) Bírságesetek tanulságai az elmúlt évek alapján
 

 Lemondási feltételek
A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. Az előadáson való részvétel lemondására az előadást megelőző 3. munkanapig van lehetőség az oktatas@saldo.hu e-mail címen. A 3 munkanapon belüli lemondás esetén a részvételi díj 70%-a kiszámlázásra kerül, a rendezvény felmerült költségeinek fedezésére. Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha semmilyen jelzés nem érkezik, hogy az előadáson nem venne részt, a teljes részvételi díj kiszámlázásra kerül!


További információért írjon az oktatas@saldo.hu e-mail címre.

Keresés a képzések között

Elérhetőségek
Ankétok, tagi ingyenes rendezvények:
(1) 237-9872
E-mail: tanacsadas@saldo.hu
Előadások, konferenciák:
(1) 237-9872
Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése:
(1) 237-9873
OKJ-s képzések, vizsgaszervezés:
(1) 237-9898
E-mail: oktatas@saldo.hu
Azonosítóink, nyilvántartási számaink
Felnőttképzési engedélyszám: E-000906/2014
PM továbbképzési akkreditációs szám: 41/2009