Kapott támogatások elszámolása;Számviteli változások a 2019. évi LXXIII. tv. alapján, egyéb jogszabályi változások

Előadásunk magában foglalja a nyári számviteli változásokat, az EVA megszűnése miatti számviteli feladatokat valamint a kapott támogatások számviteli elszámolásának menetét.

A képzés adatai

Előadó(k): Botka Erika - Pénzügyminisztérium; főosztályvezető - helyettes

Dátum: 2019. okt. 10.

Helyszín(ek): Budapest

Konferencia, előadás

Részvételi díj:
19.900 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 25.273 Ft)
Saldo tagoknak:
18.000 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 22.860 Ft)

Számviteli változások a gyakorlatban

 • Kapott támogatások elszámolása
 • Számviteli változások a 2019. évi LXXIII. tv. alapján
 • egyéb jogszabályi változások számviteli összefüggései

Időpont: 2019. október 10. 9:30-13:00
Regisztráció: 9:00
Előadó: Botka Erika; Pénzügyminisztérium, Számviteli és Szakképzési Főosztály
Helyszín: Saldo Zrt. Székháza (1131 Budapest, Mór u. 2-4.) 
Részvételi díj: 

 • 19.900 Ft/Fő+ÁFA
 • 18.000 FT/Fő+ ÁFA (Saldo tagsággal, röbb résztvevő esetén)

Tematika: 

1. Számviteli változások a 2019. évi LXXIII. tv. alapján 

 • Egyéni vállalkozó által alapított egyéni cég, kft nyitómérleg készítési kötelezettsége (és a hozzá kapcsolódó jogi előírások)
 • Projekt cégek számviteli elszámolásában bekövetkező változások
 • Céltartalék képzés változásai
 • Hatálybaléptetés

2. Egyéb jogszabályi változások számviteli összefüggései 
a) EVA adónem megszűnésével kapcsolatosan
EVA-ból való visszatérés számviteli feladatai (bevételi nyilvántartás vezetése esetén):
= kettős könyvvitelre történő áttérésnél

 • társasági adóalanyiságba
 • KIVA-ba

nyitómérleg, nyitó leltár összeállítási szabályai
= bevételi nyilvántartás vezetése esetén

 • KATA-ba való áttérés

EVA-ból való visszatérés számviteli feladatai (kettős könyvvezetés esetén):
= kettős könyvvitel esetén

 • társasági adóalanyiságba
 • KIVA-ba

= bevételi nyilvántartásba történő áttérés esetén (KATA)

b) Vagyonmérlegek, vagyonleltárak könyvvizsgálati kötelezettségének változása

c) Cégtörvény változásai

 • Jegyzett tőke változás bejegyzése
 • Átalakulások bejegyzése

3. Kapott támogatások elszámolása 
- formái

 • az elszámolás módja szerint
 • célja szerint

- a kapott támogatások dokumentumai, az elszámolás bizonylatai
- nem minősül támogatásnak (pl. engedmény, konkrét megrendelés ellenértéke, stb)
- sajátos támogatások

 • adókedvezmények formái, elszámolásuk
 • végleges adóalap csökkentő tételek (fejlesztési tartalék, számszaki példán keresztül bemutatva, ha fejlesztési tartalékból történik eszköz beszerzése)

- támogatási előlegek kezelése (mikor lehet bevételként elszámolni)
- nem pénzben kapott támogatások kezelése, számviteli elszámolása (térítésmentesen kapott eszközök kezelése, kötelezettség elengedése, tartozás átvállalás, térítés nélkül kapott szolgáltatás, stb)
- támogatás megelőzése hitelből


a) fejlesztési támogatások elszámolása

 • tőketartalékba helyezendő támogatások
 • mit lehet ide elszámolni
 • hozzá kapcsolódó lekötött tartalékképzés, feloldás szabályai
 • visszafizetés elszámolása
 • bevételbe elszámolandó támogatások
 • (számszaki példán keresztül bemutatva:
 • az időbeli elhatárolás módszere, ha aktiválás után folyik be a támogatás
 • ha egy támogatásból több tárgyi eszköz valósul meg
 • ha a támogatott eszközre használati idő alatt ráaktiválás következik be és emiatt megnő a terv szerinti értékcsökkenés vagy a hátralévő használati idő)
 • visszafizetés elszámolása


b) költség-ráfordítás ellentételezésre kapott támogatások elszámolása

 • jogszabály alapján igényelt támogatások elszámolása
 • milyen esetekben kell a bevételt elhatárolni és megszűntetni
 • visszafizetés elszámolása
 • pályázat keretében kapott támogatások elszámolása
 • időbeli elhatárolás lehetőségei az utófinanszírozás miatt
 • visszafizetés elszámolása

Konzultáció
 
Az előadás során szolgáltatott catering után a közterheket a Saldo Zrt. megfizeti.


Lemondási feltételek!
A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. Az előadáson való részvétel lemondására az előadást megelőző 3. munkanapig van lehetőség az oktatas@saldo.hu e-mail címen. 3 munkanapon belüli lemondás esetén a részvételi díj 70%-a kiszámlázásra kerül, a rendezvény felmerült költségeinek fedezésére.

Parkolás
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a cégünk az előadásra érkezőknek korlátozott számban parkolóhelyet tud biztosítani. A parkolójegy ára: 650 Ft. Kérem, hogy eziránti igényüket a jelentkezéskor a "Megjegyezés" rovatban, a gépjármű rendszámának megadásával jelezni szíveskedjenek.


Az előadással kapcsolatban bővebb információt az 1/237-9872-es telefonszámon vagy az oktatas@saldo.hu e-mail címen kaphat.

Várjuk Előadásunkon!

Hasonló képzések

Keresés a képzések között

Elérhetőségek
Ankétok, tagi ingyenes rendezvények:
(1) 237-9872
E-mail: tana@saldo.hu
Előadások, konferenciák:
(1) 237-9872
Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése:
(1) 237-9873
OKJ-s képzések, vizsgaszervezés:
(1) 237-9898
E-mail: oktatas@saldo.hu
Azonosítóink, nyilvántartási számaink
Felnőttképzési engedélyszám: E-000906/2014
Együttműködő partnereink
konfi.hu
Konferenciák, kreditpontos képzések egy helyen!