Kulcskérdések az Államháztartási ÁFA adózásának területén - 2018.

A helyes áfa adózói gyakorlat kialakításához elengedhetetlen az adóalap helyes meghatározása, a helyes számlázás és az adólevonás jogszerű gyakorlatának kialakítása. Az előadáson kiemelten foglalkozunk az államháztartási szféra sajátosságaival.

A képzés adatai

Előadó(k): Nagyné Véber Györgyi -adótanácsadó, okleveles forgalmi-adó szakértő

Dátum: 2018. ápr. 24.

Helyszín(ek): Saldo Zrt. székház; Bp; XIII. ker. Mór u. 2-4.

Konferencia, előadás

Részvételi díj:
20.000 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 25.400 Ft)
Saldo tagoknak:
17.500 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 22.225 Ft)

Ez az esemény már lezajlott. Hasonló képzésekért kattintson ide.

Kulcskérdések az Államháztartási ÁFA adózásának területén - 2018.

Előadás helyszíne: Saldo Zrt. Székháza (1135 Budapest, Mór u. 2-4.)

Előadás időpontja: 2018. április 24. (kedd) 9:00-14:30 

*Regisztráció időpontja: 8:30

Előadó: Nagyné Véber Györgyi - adótanácsadó, okleveles forgalmi-adó szakértő

Részvételi díj: 20.000 Ft/Fő+ÁFA

                        17.500 Ft/Fő+ÁFA (Saldo tagsággal,2 vagy több jelentkező esetén)

Tematika:

I. Általános forgalmi adóalap megállapításának szabályai

1./ Az adó alapjának megállapítása termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetében

 • ellenérték, mint adóalap
 • ellenértéknek minősülő támogatás,
 • nem pénzben kifejezett ellenérték meghatározása,
 • mely esetekbe a szokásos piaci ár az adó alapja,
 • ingyenes termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás mely esetekben keletkeztet adófizetési kötelezettséget és adófizetési kötelezettség esetén hogyan kell megállapítani az adóalapot, termék, ill. szolgáltatás esetében,
 • mi tartozik bele az adóalapjába és mi nem,
 • árengedmények adóalapot befolyásoló hatása

2./ Termék közösségen belüli beszerzése és termék importja esetén az adóalapjának meghatározása
- beszerzési ár, előállítási érték jelentősége közösségi beszerzésnél
- munkavégzés céljából ideiglenesen 3. országba kivitt termék adóalapja,
- Import termék adóalapjába beletartozó és bele nem tartozó tételek
3./ Adó alapjának utólagos csökkenése

 • szerződés érvénytelenítése,
 • betétdíjas termék visszaváltása,
 • határozott időszakos ügylet elszámolási különbözete,
 • üzletpolitikai engedmény hatása az adóalapra,
 • pénzvisszatérítés,
 • számlamódosítás,
 • visszatérített jövedéki adó
 • visszatérített jövedéki adó adóalap csökkentő hatása

4./ Az adó alapjának forintban történő megállapításának szabályai
– milyen árfolyamok alkalmazhatók, árfolyamválasztás, bejelentés szabályai
– milyen árfolyamot kell alkalmazni az alábbi esetekben:
fordított adós ügyletek,
• előlegfizetés,
• 58. § szerinti számlázás és
• egyéb esetekben.
• termékimport esetén alkalmazó árfolyam


II. Áfa adólevonási joggyakorlás

1./ Az adólevonási jog keletkezése és terjedelme, érvényesítésének személyi és tárgyi feltételei

Az adólevonási jog keletkezése

 • teljesítési időpont értelmezése
 • fordított adós ügyletek esetében,
 • határozott időszakos ügyletek,
 • közösségi termék, illetve szolgáltatás beszerzések esetében,
 • fizetett előleg utáni áfa levonási joggyakorlás
 • előzetesen felszámított, áthárított áfa fogalma
 • külföldön teljesített ügyletek után keletkezett belföldön felmerült beszerzések utáni áfa levonási jog

2./ Az adólevonás személyi és tárgyi feltételei:
- adólevonási joggyakorlás bizonylatai,
- mely esetekben lehet számla helyett egyéb dokumentum az adólevonás alapja

3./ Adólevonásra jogosító és arra nem jogosító ügyletek:

 • adóköteles ügyletek,
 • belföldi adómentes, közösségi adómentes ügyletek,
 • áfa hatálya alá nem tartozó ügyletek
 • különleges adózói kör áfa levonásának esetei,

3./ Az adólevonási jog korlátozása és a korlátozások alóli feloldás szabályai

Tételes levonási tilalom alá eső beszerzések és azok alól mentesítés szabályai, áfa tv. 124. és 125. §-ai:

 • parkolás, úthasználati díj,
 • vendéglátás, szórakozási célú szolgáltatások,
 • telefonköltségekre vonatkozó szabályok, számítási példa
 • személygépjárművekkel kapcsolatos költségek áfa tartamának levonására vonatkozó szabályok,

4./ Az előzetesen felszámított áfa megosztása adólevonásra jogosító és arra nem jogosító tevékenységet végzők esetében

Arányosítással történő áfa levonás lehetőségei:

 • természetes mutatószám szerinti
 • és bevétel arányos megosztás

A bevétel arányos megosztás számítási módszerei

 • göngyölítéses módszer,
 • előző évi átlagos arányszám alkalmazása

A bevétel arányos számítás képlete

 • számlálóba beszámító tételek,
 • nevezőbe beszámító tételek,
 • közösségi bevételek szerepeltetése,
 • támogatások szerepeltetése a számítási képletben,
 • bérleti díjbevételek szerepeltetése a számítás során, 
 • nevezőben és a számlálóban sem szerepeltethető tételek

Tárgyi eszközök arányosítással történő megosztása esetén szükséges korrekciók számítása:

 • tárgyi eszközök, ingatlanok esetében figyelési idő, számítási példa.

Adólevonási joggyakorlás bevallása

 • a levonható áfa szerepeltetése az adóbevallásban
 • következő időszakra átvihető követelés szabályai,
 • előző időszakról áthozott követelés esetén önellenőrzés és önellenőrzési pótlék számítása
 • visszaigénylés szabályai
 • Mely esetben érvényesíthető az adólevonási jog önellenőrzéssel?

Adólevonási joggyakorlás általánostól eltérő esetei

 • adólevonási joggyakorlás megszűnés, átalakulás esetén
 • adólevonási jog engedményezése
 • saját rezsis beruházás levonható áfája
 • pályázatok során adólevonásra vonatkozó nyilatkozat elvei és jelentősége a későbbi áfa levonás szempontjából

III. Számlázási szabályok

1./ A számlakiállítás szabályai

 • mikor és kinek kell számlát kiállítani
 • mikor nem kell számlát kiállítani
 • a számlakiállítás szabályai, számla tartalmi követelményei
 • teljesítési időpont jelentősége, teljesítési időpont meghatározása
 • határozott időszakos ügyletek számlázási szabályai, előfordulási esetei
 • előleg és végszámla kiállítható egy számlában

2./ 2018. évi áfa adóváltozások
2018. július 1-től hatályba lépő belföldi adatszolgáltatási kötelezettség.
3./ Gyakorlati példák, jogesetek

Konzultáció

Étkezés
Az előadás ebédszünetében szendvicset, frissítőt valamint kávét biztosítunk a résztvevőknek,ami után a közterheket a Saldo Zrt. megfizeti.

Lemondás
A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. Az előadáson való részvétel lemondására az egyes képzési napokat megelőző 3. munkanapig van lehetőség az oktatas@saldo.hu e-mail címen. 3 munkanapon belüli lemondás esetén a részvételi díj 70%-a kiszámlázásra kerül, a rendezvény felmerült költségeinek fedezésére.

Az előadás anyagát a képzési napok kezdetén adjuk át Önnek!

Parkolás
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a cégünk az előadásra érkezőknek korlátozott számban parkolóhelyet tud biztosítani. A parkolójegy ára: 600 Ft. Kérem, hogy eziránti igényüket a jelentkezéskor a "Megjegyezés" rovatban, a gépjármű rendszámának megadásával jelezni szíveskedjenek.

Kapcsolat
Az előadással kapcsolatban bővebb információt az 1/237-9898-as telefonszámon vagy az oktatas@saldo.hu e-mail címen kaphat.

Keresés a képzések között

Elérhetőségek
Ankétok, tagi ingyenes rendezvények:
(1) 237-9820
E-mail: tana@saldo.hu
Előadások, konferenciák:
(1) 237-9898
Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése:
(1) 237-9873
OKJ-s képzések, vizsgaszervezés:
(1) 237-9872
E-mail: oktatas@saldo.hu
Azonosítóink, nyilvántartási számaink
Felnőttképzési engedélyszám: E-000906/2014
Együttműködő partnereink
konfi.hu
Konferenciák, kreditpontos képzések egy helyen!