Tárgyi eszközök számviteli elszámolása

2019. évi beszámolóját március-május időszakban készíti el? Vagy már elkészítette, de futó projektek vannak folyamatban? Előadásunkon segítünk meghozni a legjobb döntéseket.

A képzés adatai

Előadó(k): Stieberné Hörcsik Mária - okleveles könyvvizsgáló

Dátum: 2020. febr. 25.

Helyszín(ek): Saldo Zrt. Székháza (XIII.ker. Bp. Mór u. 2-4.)

Konferencia, előadás

Részvételi díj:
20.000 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 25.400 Ft)
Saldo tagoknak:
17.900 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 22.733 Ft)

Tárgyi eszközök számviteli elszámolásának a gyakorlatban felmerülő kérdései

Beruházás, felújítás, karbantartás fogalmak elkülönítése

Előadásunkon segítünk a számviteli törvény szerinti választási lehetőségek és azok vagyonra, eredményre gyakorolt hatásának megismerésében, a menedzsment, a tulajdonosok felé a megfelelő kérdések feltevésében illetve a megfelelő válaszok megadásában. Segítünk a jogszabályok szerinti, ugyanakkor a vállalkozás tulajdonosainak érdekeinek megfelelő döntések meghozatalában valamint a beruházásokkal, felújításokkal, karbantartásokkal kapcsolatos döntések megvédésében.

Időpont: 2020. február 25. 9:30-13:15
Előadó: Stieberné Hörcsik Mária 
Helyszín: Saldo Zrt. Székháza (XIII. Mór u. 2-4.) 

Részvételi díj: 

 • 20.000 Ft+ÁFA 
 • 17.900 Ft+ÁFA (Saldo tagsággal, vagy 2 vagy több résztvevő esetén)

Tematika: 

1. Tárgyi eszközök számviteli elszámolása
Tárgyi eszközök fogalma
Bekerülési érték részét képező tételek
Ezen belül:

 • - a számlázott és nem számlázott engedmények bekerülési értékre gyakorolt hatása
 • - a termékben adott engedmények bekerülési értéke

Bekerülési érték további elemei

 • Kiemelve azokat a tételeket, melyek a vállalkozás döntése alapján képezik bekerülési érték részét, vagy költségként ráfordításként időbeli elhatárolással számolandók el.
 • Bekerülési értéket csökkentő tételek
 • Bekerülési értéknek nem része
 • Ingatlanok bekerülési értékének speciális szabályai
 • Bekerülési érték könyvelése

2. Beruházás fogalma a számviteli törvény szerint

 • Kapcsolódóan: az egyedi önálló tárgyi eszköz meghatározása

3. Felújítás fogalma

 • Ezen belül kiemelten az immateriális javak felújításának értelmezése

4. Karbantartás fogalma

 • Üzemkörön kívüli ingatlanok fogalma, számviteli elszámolási szabályai
 • Általános számviteli szabályok valamennyi tárgyi eszköz csoportra vonatkozóan beruházás és felújítás elszámolására vonatkozóan

5. A beruházás, a felújítás, a karbantartás elkülönítésének esetei főbb eszköz csoportonként:

Földterület, telek, telkesítés eszköz csoport fogalma

 • Beruházás, felújítás, karbantartás értelmezése földterület, telek, telkesítés esetében
 • Épületek fogalma
 • Épületek beruházásai
 • Épületek mennyiségi növekedéssel járó épületberuházásai (önálló tételek)
 • Épületek mennyiségi növekedéssel nem járó épületberuházásai
 • (ráaktiválandó tételek)
 • Épület felújítása
 • Épület karbantartás
 • Példák épületeknél: beruházás, felújítás, karbantartás?
 • Lebontott-újraépített épület példa

6. Építmény fogalma

 • Mennyiségi növekedéssel járó építményberuházás (önálló tétel)
 • Mennyiségi növekedéssel nem járó építményberuházás(ráaktiválandó tételek)

7. Építmény karbantartás
Példák építményeknél: beruházás, felújítás, karbantartás?

8. Gépek, berendezések, járművek

 • Csoportosítása
 • Egyedi eszköznek való minősítése
 • Mennyiségi növekedéssel járó gépberuházás
 • Mennyiségi növekedéssel nem járó gépberuházás
 • Gépfelújítás, járműfelújítás
 • Gépkarbantartás, járműkarbantartás
 • Példák gépeknél, járműveknél: beruházás, felújítás, karbantartás?


9. Bérelt ingatlanon végzett beruházások, felújítások elszámolása

 • Bérelt ingatlanon végzett beruházások elszámolása határozott és határozatlan idejűszerződéseknél
 • Az elvégzett beruházások könyv szerinti érték kivezetési lehetőségei
 • Bérleti díjba beszámított idegen ingatlanon végzett beruházások


10. Támogatásból megvalósított beruházások számviteli elszámolása

 • Főkönyvi könyvelése, a rögzítés időpontjára vonatkozó számviteli szabály
 • Időbeli elhatárolási kötelezettség
 • Halasztott bevételként megjelenő támogatás feloldása
 • Fejlesztési célra kapott támogatás példa: ha a támogatás befolyt az eszköz üzembe helyezése előtt
 • Fejlesztési célra kapott támogatás példa: ha a támogatás az eszköz üzembe helyezése utánfolyt be
 • Több részletben kapott fejlesztési támogatás számviteli elszámolása
 • Több eszközre kapott fejlesztési támogatás számviteli elszámolása
 • Ráaktiválás kezelése feloldásnál
 • Előlegek kezelése

KONZULTÁCIÓ

Étkezés
Az előadás során biztosított catering után a közterheket a Saldo Zrt. megfizeti.

Lemondási feltételek!
A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. Az előadáson való részvétel lemondására az előadást megelőző 3. munkanapig van lehetőség az oktatas@saldo.hu e-mail címen. 3 munkanapon belüli lemondás esetén a részvételi díj 70%-a kiszámlázásra kerül, a rendezvény felmerült költségeinek fedezésére. Abban az esetben, ha az előadás távolmaradásáról semmilyen formában nem értesítik cégünket, úgy a részvételi díj 100 %-ban kiszámlázásra kerül.

Parkolás
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a cégünk az előadásra érkezőknek korlátozott számban parkolóhelyet tud biztosítani. A parkolójegy ára: 650 Ft. Kérem, hogy eziránti igényüket a jelentkezéskor a "Megjegyezés" rovatban, a gépjármű rendszámának megadásával jelezni szíveskedjenek.


Az előadással kapcsolatban bővebb információt az 1/237-9872-es telefonszámon vagy az oktatas@saldo.hu e-mail címen kaphat.

Várjuk előadásunkon!

Keresés a képzések között

Elérhetőségek
Ankétok, tagi ingyenes rendezvények:
(1) 237-9872
E-mail: tana@saldo.hu
Előadások, konferenciák:
(1) 237-9872
Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése:
(1) 237-9873
OKJ-s képzések, vizsgaszervezés:
(1) 237-9898
E-mail: oktatas@saldo.hu
Azonosítóink, nyilvántartási számaink
Felnőttképzési engedélyszám: E-000906/2014
Együttműködő partnereink
konfi.hu
Konferenciák, kreditpontos képzések egy helyen!