Transzferár bizonyítási módszerek és esettanulmányok

Az előadáson az elméleti ismeretek, módszertani eszközök megismerése mellett számos példát mutatunk be, emellett a tipikus transzferárazási ügyleteket esettanulmányok keretében közösen dolgozzuk ki módszertani szempontból.

A képzés adatai

Előadó(k): Lakatos Zsuzsanna (Transzferár és adószakértő)

Dátum: 2020. márc. 03.

Helyszín(ek): Saldo Zrt. Székháza (XIII.ker. Bp. Mór u. 2-4.)

Konferencia, előadás

Részvételi díj:
25.000 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 31.750 Ft)
Egyéb kedvezmény:
22.000 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 27.940 Ft)

Az előadáson az elméleti ismeretek, módszertani eszközök megismerése mellett számos példát mutatunk be, emellett a tipikus transzferárazási ügyleteket esettanulmányok keretében közösen kidolgozzuk módszertani szempontból. Az előadás képet ad az aktuális bírósági gyakorlatról, emellett bemutatja a várható új irányokat és OECD elképzeléseket, melyek a vállalatcsoportok transzferárazási és nemzetközi adózási gyakorlatát alapvetően változtathatja meg.

A transzferárazás központi eleme a megfelelő bizonyítási módszer megválasztása és helyesen kiválasztott források alkalmazása. Ez határozza meg a transzferár helyességét és ez képezi a transzferár dokumentáció alapját. A módszerválasztás a gyakorlatban összetett folyamat, nem lehetséges csupán részinformációk alapján végrehajtani.

Az OECD transzferár irányelvek által ajánlott 9 lépéses összehasonlító elemzés, az 5 lépéses összehasonlíthatóságot meghatározó tényező-vizsgálat, a funkcionális elemzés mind olyan eszközök, melyeket az adóalanyoknak ismerniük szükséges, az alkalmazható módszerek és azok előnyei és hátrányai mellett. A karakterizáció, kockázatok szerződéses elemzése, DEMPE analízis pedig az új transzferár irányelvek vívmányai és egyben szintén alkalmazandó módszertanok napjaink gyakorlatában.

Azon résztvevők akik "Transzferár bizonyítási módszerek és esettanulmányok" valamint "Transzferár nyilvántartás készítés a gyakorlatban" előadásokon résztvesznek, azoknak 1,5 órás ingyenes konzultációt (személyes, telefon, skype) biztosít az előadó, Lakatos Zsuzsanna (transzferár- és okleveles nemzetköziadó-szakértő, Tax Revolutions Kft.). A konzultáció helyszíne a Tax Revolutions Kft. budapesti irodája (1036 Budapest, Lajos u. 74-76. IV. emelet), a konzultáció 2020. április 6 - július 6. között vehető igénybe előzetesen egyeztetett időpontban. Egy társaság egy alkalommal veheti igénybe a konzultációt.

Időpont: 2020. március 3. (kedd), 9:30 - 16:00

Helyszín: Saldo Zrt. Székháza (1135 Budapest, Mór u. 2-4.) 

Előadó: Lakatos Zsuzsanna  - Transzferár és adószakértő

Részvételi díj: 

 • 25.000 Ft+ÁFA 
 • 22.000 Ft+ÁFA (saldo tagsággal, több résztvevő esetén)

Kreditpontok: 

 • Adótanácsadói: 7
 • okleveles adószakértői: 7
 • Adószakértői: 7

Időbeosztás:

 • 9.30-11.00 (90 perc)
 • 11.10-12.40 (90 perc)
 • 13.10-14.40 (90 perc)
 • 14.50-15.45 (55 perc)
 • Konzultáció

TEMATIKA

I. Szokásos piaci ár elve, szokásos piaci ár meghatározására szolgáló módszerek (90 perc)

Elszámoló árak (transzferárak) adózási fogalma és jelentősége az adózásban, OECD Modellegyezmény: szokásos piaci ár elve, különálló entitás megközelítés, OECD Transzferár irányelvek fejlődési szakaszai, BEPS 15 Akcióterv és hatásai, globális formula szerinti nyereségmegosztás. Ténylegesen megvalósult ügyletek elismerése, veszteségesen működő vállalkozások, állami beavatkozások, vállalatcsoporton belüli szinergiák.

Hazai szabályozás: NGM rendelet főbb elvei, adóalap-módosítási kötelezettség, transzferár nyilvántartás készítési kötelezettség (kétszintű dokumentáció: fődokumentum, helyi dokumentum), CBCR (országonkénti jelentéstétel).

Transzferár képzési módszerek: összehasonlító árak módszere, viszonteladási árak módszere, költség és jövedelem módszer, ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer, ügyleti nettó nyereségmegosztásos módszer, egyéb módszerek. Módszerek bemutatása példákkal, módszerek összehasonlítása, módszerek előnyei és hátrányai, egyoldalú és kétoldalú módszerek.


II. Összehasonlító elemzés, funkcionális elemzés, alkalmazható források  (90 perc)

Összehasonlíthatósági elemzés 9 lépéses folyamata: a figyelembe vett évek meghatározása, az adóalany jellemzőinek széles körű elemzése, a vizsgált kapcsolt ügylet(ek) megismerése - elsősorban funkcionális elemzés révén, a belső összehasonlítható ügyletek vizsgálata, ha léteznek ilyenek, a külső összehasonlítható ügyletekre vonatkozó információk rendelkezésre álló forrásainak meghatározása, a legmegfelelőbb transzferár-képzési módszer kiválasztása, és – a módszertől függően – a megfelelő pénzügyi mutató meghatározása, a potenciálisan összehasonlítható ügyletek azonosítása, szükség esetén az összehasonlíthatóságot fokozó helyesbítések meghatározása és végrehajtása, az összegyűjtött adatok értelmezése és felhasználása, a szokásos szintű piaci díjazás meghatározása.

Összehasonlíthatóságot meghatározó tényezők (5 lépéses folyamat): a termékek vagy szolgáltatások jellemzői, funkcionális elemzés, szerződési feltételek, gazdasági körülmények, üzleti stratégia. Funkcionális elemzés jelentősége, tipikus kérdőív bemutatása, táblázat minták. Karakterizáció, üzleti modellek bemutatása, jellemzői, példák és összehasonlító táblázat. Kockázatok szerződéses elemzése, DEMPE analízis.

Alkalmazható belső és külső források, adatbázisok alkalmazása és alkalmazhatóságának kérdései, adatbázisok előnyei és hátrányai.

III. Módszerválasztási esettanulmányok (90 perc)

 • Összehasonlító elemzés, funkcionális elemzés folyamatok, karakterizáció, módszertan bemutatása a gyakorlatban esettanulmányokon keresztül:
 • árubeszerzési megállapodás,
 • szolgáltatási szerződés,
 • kölcsön szerződés,
 • saját előállítású termék értékesítése gyártási szerződés keretében,
 • licence díj fizetéséről szóló megállapodás,
 • holding szolgáltatás nyújtása megállapodás alapján.

Tranzakcionális szemlélet – vállalkozás egészének vizsgálata: komplex esettanulmány (egy vállalkozás vizsgálata 4-5 kapcsolt vállalati tranzakció megvalósulása esetén)

Módszerek a bírósági gyakorlatban, BEPS 2.0. - OECD új irányai (50 perc)

 • Aktuális hazai Kúriai határozatok bemutatása, jogesetek a világból
 • Adóellenőrzési kérdéslista és az egyes válaszok következményeinek lehetséges bemutatása
 • BEPS 2.0. – az OECD új irányai a kihívások kezelésére:
 • Első pillér (Pillar I.) – Az adóztatási jogok igazságosabb elosztását célzó egységes megközelítés
 • Második pillér (Pillar II.) – Globális adóalap-erózió elleni javaslat (GloBE)
 • CCCTB (Konszolidált Közös Társasági Adóalap): megfontolások és aktualitások
   

Étkezés
Az előadás során biztosított catering után a közterheket a Saldo Zrt. megfizeti.

Lemondási feltételek!
A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. Az előadáson való részvétel lemondására az előadást megelőző 3. munkanapig van lehetőség az oktatas@saldo.hu e-mail címen. 3 munkanapon belüli lemondás esetén a részvételi díj 70%-a kiszámlázásra kerül, a rendezvény felmerült költségeinek fedezésére. Abban az esetben, ha az előadás távolmaradásáról semmilyen formában nem értesítik cégünket, úgy a részvételi díj 100 %-ban kiszámlázásra kerül.

Parkolás
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a cégünk az előadásra érkezőknek korlátozott számban parkolóhelyet tud biztosítani. A parkolójegy ára: 650 Ft. Kérem, hogy eziránti igényüket a jelentkezéskor a "Megjegyezés" rovatban, a gépjármű rendszámának megadásával jelezni szíveskedjenek.


Az előadással kapcsolatban bővebb információt az 1/237-9872-es telefonszámon vagy az oktatas@saldo.hu e-mail címen kaphat.

Keresés a képzések között

Elérhetőségek
Ankétok, tagi ingyenes rendezvények:
(1) 237-9872
E-mail: tana@saldo.hu
Előadások, konferenciák:
(1) 237-9872
Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése:
(1) 237-9873
OKJ-s képzések, vizsgaszervezés:
(1) 237-9898
E-mail: oktatas@saldo.hu
Azonosítóink, nyilvántartási számaink
Felnőttképzési engedélyszám: E-000906/2014
Együttműködő partnereink
konfi.hu
Konferenciák, kreditpontos képzések egy helyen!