Zárás, beszámolókészítés a vállalkozásoknál 2020

Előadásunk az üzleti év zárási feladatainak és a beszámolókészítés(éves és egyszerűsített) részletes,példákkal alátámasztott áttekintését tartalmazza.

A képzés adatai

Előadó(k): Tóth Mihály - okleveles könyvvizsgáló;

Dátum: 2020. nov. 03.

Helyszín(ek): Saldo Zrt. Székháza (XIII.ker. Bp. Mór u. 2-4.)

Konferencia, előadás

Részvételi díj:
21.000 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 26.670 Ft)

 Zárás, beszámolókészítés 2020

(vállalkozási szektor)

A tematika az üzleti év zárási feladatainak és a beszámolókészítés(éves és egyszerűsített éves) részletes , példákkal alátámasztott áttekintését tartalmazza, továbbá a számviteli törvény projektelszámolásra vonatkozó, elsőként a 2020. évi beszámolóra alkalmazandó változásait is megtárgyaljuk.

Emellett előadásunkkal az alábbi kérdésekre is választ kaphat:

 • mi az a szerződés elszámolási egysége?
 • hogyan változik a készletre vétel a projektelszámolás miatt?
 • mit-mivel egyeztessünk záráskor?
 • mit kell minimálisan elvégezni leltározáskor?
 • mi a teendő tőkevesztett helyzetben?
 • melyik beszámolófajtát érdemes választani?
 • melyik tételeket nem kell időbelizni?
 • honnan vegyünk árakat a piaci értékeléshez?
 • minden járó támogatás elhatárolható?
 • megállapítható osztalék devizában?
 • felelősek vagyunk beküldőként a beszámolóért?

Előadás időpontja: 2020.11.03. (9:30-15:00)

Előadó: Tóth Mihály okeleveles könyvvizsgáló

Előadás helye: Saldo Zrt. székháza, (XIII. Bp. Mór u. 2-4.) 

Részvételi díj: 21.000 Ft

Regisztráció kezdete: 9:00

Az előadás alatt kávét, pogácsát, ásványvízet biztosítunk a résztvevőknek, ami után a közterheket cégünk megfizeti. 

Tematika: 

1. A projektek 2020-tól megváltozott számviteli elszámolási szabálya (40p)
– a projektelszámolás új fogalmai
– a szerződés elszámolási egységének tartalma
– több éves projektek év végi értékelése, számviteli elszámolása
– módosított szerződések esetén követendő eljárás
– céltartalékolás veszteséges szerződések esetén
– példamegoldás

2. A 2020. üzleti év zárása, beszámolókészítés (200p)

a) Fordulónapig történt események könyvelése, zárás előtti egyeztetések
– a mérlegfordulónapig megtörtént gazdasági események könyvelése
• zárás előtt az időszak „normál” gazdasági eseményeit le kell könyvelni
elfogadott, elismert bizonylat alapján, a szerződés szerinti teljesítési időponttal
• bizonylat hiányában, mi van, ha később sincs bizonylat
– a bekerülési érték és annak változása
• az év közben aktivált, illetve a folyamatban lévő beruházásoknál
– terv szerinti értékcsökkenés
• év közben, év végén elszámolt
• az értékcsökkenés megváltoztatásának lehetőségei
– zárás előtti egyeztetések
• mérlegegyezőség, analitika-szintetika egyeztetések
b) Eszközök, források számbavétele
leltározás
• mikor kötelező, mikor választható?
• a leltározás módszerei: mennyiségi felvétel, egyeztetés
– leltáreltérések
• mikor nem értelmezhető a leltáreltérés?
• adminisztrációs, elszámolási hibára visszavezethető eltérés
• tényleges eltérés
• kereskedelmi áruk leltárértékelési különbözete
• leltáreltérések elszámolása
– befejezetlen termelés
• értékmeghatározás termékelőállításnál
• a befejezetlen termelés értelmezése szolgáltatásnál
c) Korrekciók végrehajtása
– időbeli elhatárolások
• elszámolási feltételei (kötelező vagy választott elhatárolás)
• egyes tételek helytelen időbeli elhatárolása (például teljes egészében tárgyévi teljesítmény következő évi számlázása)
• halasztott bevétel, halasztott ráfordítás elszámolása, feloldása jellemzően nem év végi tétel
• a támogatások elhatárolásának specialitásai
– átsorolások
• az átsorolás általános szabálya
• immateriális jószág, tárgyi eszköz átsorolása készletté
• készlet átsorolása befektetett eszközzé
• befektetett pénzügyi eszköz átsorolása forgóeszközzé
• hosszú lejáratú kötelezettségek átsorolása rövid lejáratúvá
– értékkorrekciók
• az elszámolás általános kritériumai (jelentős, tartós)
• a piaci árak figyelembevétele (honnan, milyen időponti érték)
• terven felüli értékcsökkenés (visszaírás is)
• értékvesztés (visszaírás is)
• értékhelyesbítés (könyvvizsgálat)
• devizaátértékelés (az egyes tételek minősítésének nehézségei)
• az értékkorrekciók könyvvitele
– fedezetképzés
• céltartalék (kötelező vagy választott)
• lekötött tartalék (kötelező lekötések, visszavezetések, fejlesztési tartalék)
d) Eredménymegállapítás, zárás
– hozamok, ráfordítások összevezetése
– társasági adómegállapítás, az adózott eredmény megállapítása
– osztalékbecslés, tulajdonosok tájékoztatása (osztalékfizetési korlát)
– számlák technikai zárása
e) Beszámoló
– kire vonatkozik a beszámolókészítési kötelezettség?
• kinek milyen fajta beszámolót kell/lehet készíteni?
– elkészítendő dokumentumok
• a dokumentumokkal kapcsolatos általános követelmények
• főkönyvi kivonat
• leltár (leltározás vagy nyilvántartás alapján)
• mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet
• üzleti jelentés
• az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat
• könyvvizsgálói jelentés
– a beszámoló elfogadása
• az elfogadásra vonatkozó hatályos törvényi előírások
• teendők, ha a beszámoló tartalma az elfogadáskor megváltozik
• teendők, ha a beszámoló tőkevesztett helyzetet tükröz
– nyilvánosságra hozatal
• az elektronikus nyilvánosságra hozatali kötelezettség alá tartozók köre
• a beküldendő dokumentumok köre
• az elektronikus űrlap kitöltése, csatolmányok
• a beküldő feladatai, felelőssége
• határidők, szankciók
– az elkészített dokumentumok megőrzése
• ha az eredeti (hiteles) dokumentum papír alapú (hagyományos, kézi aláírás)
• ha az eredeti (hiteles) dokumentum elektronikus (elektronikus aláírás)
 

Lemondási feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után.Az előadáson való részvétel lemondására az előadást megelőző 3. munkanapig van lehetőség az oktatas@saldo.hu e-mail címre megküldött levélben. A 3 munkanapon belüli lemondás esetén a részvételi díj 70 % - a kiszámlázásra kerül a rendezvény felmerülő költségeinek fedezésére. Abban az esetben, ha semmiféle jelzés nem érkezik a rendezvénytől való távolmaradásról, úgy a teljes részvételi díj kiszámlázásra kerül. 

Parkolás: Az előadásra érkezőknek lehetősége van 700 FT/ nap díjért, cégünk parkolájában parkolási lehetőséget kérni. 

 

Keresés a képzések között

Elérhetőségek
Ankétok, tagi ingyenes rendezvények:
(1) 237-9872
E-mail: tana@saldo.hu
Előadások, konferenciák:
(1) 237-9872
Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése:
(1) 237-9873
OKJ-s képzések, vizsgaszervezés:
(1) 237-9898
E-mail: oktatas@saldo.hu
Azonosítóink, nyilvántartási számaink
Felnőttképzési engedélyszám: E-000906/2014
PM továbbképzési akkreditációs szám: 41/2009
Együttműködő partnereink
konfi.hu
Konferenciák, kreditpontos képzések egy helyen!