Az önköltség számítási szabályzat, közvetlen önköltségen elszámolandó gazdasági események számviteli szabályai.

Szerezzen mérlegképes könyvelői, és adótanácsadói/adószakértői kreditpontot e-learning formában, saját időbeosztással.

A képzés adatai

E-learning továbbképzések

Részvételi díj:
0 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 0 Ft)

Szerezhető kreditpontok

Adótanácsadó: 3 pont

Adószakértő: 3 pont

Okleveles adószakértő: 3 pont

Könyvvizsgáló: 1 pont

Mérlegképes könyvelői: 4 pont

 Az önköltség számítási szabályzat, közvetlen önköltségen elszámolandó gazdasági események számviteli szabályai 

Előadó: Bertalanné Danó Katalin - Saldo Zrt. 

I. Önköltségszámítási szabályzat 
• Összefoglaló ismeretek az önköltség számítási szabályzathoz
- Az önköltségszámítási szabályzat készítés jogszabályi alapja
- Az önköltségszámítás célja, feladata
- Az önköltségszámításhoz szükséges fogalmak:
o közvetlen önköltség
o szűkített önköltség
o teljes önköltség
- Az önköltségszámítás fajtái
- Az önköltségszámítás tárgya, kalkulációs egységek
- Az önköltségszámítás módszere, a költségfelosztás módja, sémája
- Az önköltségszámítás készítési időpontja, időszaka és bizonylatai
- Az önköltségszámításhoz szükséges adatszolgáltatás, ellenőrzés és egyeztetése a könyvviteli nyilvántartásokkal
- Az önköltségszámítás alapján teendő intézkedések
- Mezőgazdasági tevékenység önköltségének általános sajátosságai
• Termelő Kft. önköltségszámítási szabályzata példa, minta vázlat
- Az önköltségszámítás célja, feladata
- Az önköltségszámítás tárgya, kalkulációs egységek
- Az önköltségszámítás fajtái
- Önköltségszámítási kategóriák
- A kalkuláció formája, sémája
- A kalkulációs költségtényezők tartalmi meghatározása
- Az önköltség megállapításának módszere, költségelosztási szabályok
- A költségek utalványozásának, elszámolásának, felosztásának bizonylati rendje
- Az önköltségszámítás készítési időpontja, időszaka, az egyeztetés rendje
- Adatszolgáltatásért és ellenőrzésért felelős személyek
- További intézkedések
- Záró rendelkezések
- Mellékletek
II. Közvetlen önköltségen elszámolandó gazdasági események számviteli szabályai 
1. Saját termelésű készletek számviteli elszámolása
• A saját termelésű készlet bekerülési értéke
• Értékelési árak, eljárások
o tényleges közvetlen önköltségi áras értékelés
o súlyozott átlagáras értékelés
o elszámoló ár alkalmazása
• Saját termelésű készletek könyvviteli elszámolása
o csak 5. számlaosztály vezetése mellett
   befejezetlen termelés elszámolása
   félkész termék elszámolása
   késztermék elszámolása
• példák
o 6-7. számlaosztályok használata mellett
befejezetlen termelés elszámolása
félkész termék elszámolása
késztermék elszámolása
• példák
• Év végi értékelés szabályai
o Leltározási kötelezettség
   folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartás mellett
   folyamatos mennyiségi nyilvántartás mellett
   folyamatos nyilvántartás hiányában
o Leltár eltérések elszámolási szabályai
o Mikor és hogyan kell értékvesztést elszámolni
• Devizás forgóeszköz (készletekhez kapcsolódó) hitel nem realizált árfolyam veszteségének elhatárolás
• Befejezetlen szolgáltatások számviteli elszámolása
2. Saját rezsis beruházás számviteli szabályai
• Saját vállalkozásban végzett beruházás tartalma
• A saját vállalkozásban végzett beruházás bekerülési értéke
• közvetlen önköltség
• külső vállalkozó számlája
• befejezetlen állomány elszámolása év végén
• próbaüzem költségei
• a bekerülési érték könyvelési tételei
3. K+F aktivált értéke
• Alapfogalmak
o alapkutatás
o alkalmazott kutatás
o kísérleti fejlesztés
• A kísérleti tevékenység közvetlen költségei
o Saját célra végzett fejlesztés
o Közösen végzett fejlesztés
o Megrendelésre végzett kísérleti fejlesztés
• A kísérleti fejlesztés aktiválásának feltételei
• Befejezett K+F aktiválásának számviteli elszámolása
o prototípus elszámolási szabályai
o létrejött immateriális jószág elszámolási szabályai
o példa az elszámolásokra
4. Saját előállítású szellemi termékek elszámolása
• A szellemi termékek fajtái
• Aktiválhatóság feltételei
• Saját előállítású szellemi termék közvetlen önköltsége, az aktiválási érték
• Az előállítás számviteli elszámolása

(Rögzítés időpontja: 2020. 03.12.)


Jelentkezzen e-learning előadásunkra és mi a díjbekérő pénzügyi teljesítését követően elküldjük a hozzáférési jelszót.


Az e-learning díja:
• 6.000 Ft 
• 5.000 Ft(Saldo tagsággal, illetve több e-learning megrendelése esetén. (A díj egy adott felhasználót korlátlan számú megtekintésre jogosít, azonban kredit-igazolást a rendszer egyszer állít ki.


Az e-learning előadás időtartama: 180 perc.


Figyelem!
A video előadás sikeres megtekintését követően jogosult a kreditpontra, feltéve, hogy az adott témájú előadásról még nem kapott kreditpontot. A kreditpontok elszámolhatóságának időtartama: 2020május 9.  - 2020. december 31.


Az e-learning videó megtekintésével az alábbi kreditpontok szerezhetők:
• Regisztrált mérlegképes könyvelő:  4 kredit (vállalkozási szakon, számvitel)
• Adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő: 3 kredit
• Könyvvizsgálói: 1 kredit

További információért hívja kollégánkat az 1/237-9872-es telefonszámon, vagy írjon az oktatas@saldo.hu e-mail címre.

Keresés a képzések között

Elérhetőségek
Ankétok, tagi ingyenes rendezvények:
(1) 237-9872
E-mail: tana@saldo.hu
Előadások, konferenciák:
(1) 237-9872
Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése:
(1) 237-9873
OKJ-s képzések, vizsgaszervezés:
(1) 237-9898
E-mail: oktatas@saldo.hu
Azonosítóink, nyilvántartási számaink
Felnőttképzési engedélyszám: E-000906/2014
PM továbbképzési akkreditációs szám: 41/2009
Együttműködő partnereink
konfi.hu
Konferenciák, kreditpontos képzések egy helyen!