Előlegek,engedmények,utalványok számviteli elszámolása.Adott,kapott támogatások számviteli elszámolása.

A képzés adatai

E-learning továbbképzések

Részvételi díj:
6.000 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 7.620 Ft)

Szerezhető kreditpontok

Adótanácsadó: 4 pont

Adószakértő: 4 pont

Okleveles adószakértő: 4 pont

Könyvvizsgáló: 1 pont

Mérlegképes könyvelői: 3 pont

 TEMATIKA

I. Számviteli változások, aktualizálások, alkalmazásuk 2019. illetve 2020. évekre
1. Számviteli törvény módosítás a 2018. évi XLI. törvénnyel 2018.07.25.-én
o Az üzleti év megváltoztatása
o Lényegesség elvének módosítása
o Devizában történő könyvvezetés és beszámoló készítés pontosítás és időtartam változás
o Támogatások elszámolása
o Követelésekkel kapcsolatos elszámolások
o Üzleti vagy cégérték be-és összeolvadáskor
o Kisadózó ügyvédi irodák
o Negatív kamat elszámolása
o Cash flow-kimutatás új tagolása
o Az adózott eredmény felhasználása
o Vagyoni értékű jogok apportálása
o Konszolidált eredménykimutatás forgalmi költség eljárással
o Jelentős és nem jelentős összegű hibák
2. Számviteli törvény módosítás a 2018. évi LXXXII. törvénnyel 218.11.23.-án
o Kisadózók üzleti éve
o Üzletág fogalmának pontosítása
o Üzletág –átruházás elszámolása
o Könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély megszerzéséhez szükséges szakképesítés feltételeinek változása
o Hatályba lépés
3. 2019 évi számviteli törvény változások
o Fogalmak változása
o Új árbevétel elszámolás
o Befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás, félkész vagy késztermék
o Időbeli elhatárolást érintő módosítás
o Céltartalékot érintő módosítás
o Hatályba léptetés, átmeneti előírások

II. Előlegek, engedmények, utalványok számviteli elszámolása
1. Előlegek
• Adott előlegek kimutatása áfa nélküli összegben, helye a mérlegben, számviteli elszámolása
• Vevőtől kapott előlegek kimutatása áfás összegben, számviteli elszámolása
• Devizában adott előlegek: az előleg átadás és az előleggel való elszámolás számviteli szabályai, tekintettel a választható árfolyamokra
• Külföldi kiküldetéssel kapcsolatos előlegek kezelése, tekintettel a választható árfolyamokra
• Devizában kapott előlegek: az előleg átvétele és az előleggel való elszámolás számviteli szabályai, tekintettel a választható árfolyamokra

2. Engedmények számviteli elszámolása
• Engedmények főbb típusai
• Engedmények fő szabályai
• A számlázott engedmények fajtái
• Termékben adott engedmények számviteli elszámolása
• A nem számlázott engedmények fajtái

3. Utalványok számviteli elszámolása
Utalványokkal kapcsolatos 2019 évi változások
Utalványok további ismérvei
Mi a különbség az egycélú és a többcélú utalványok között
Mi nem minősül utalványnak
Utalványok számviteli elszámolása
• Saját kibocsátású egycélú utalványok számviteli elszámolása a kibocsátónál
• Saját kibocsátású egycélú utalvány munkavállalók részére
• Idegen kibocsátású egycélú utalványok számviteli elszámolása a vevőnél
• Idegen kibocsátású egycélú utalványok átadása a munkavállalóknak

III. Támogatások számviteli elszámolása
4. Számviteli elszámolás az eredményágon elszámolt pénzbeli támogatásoknál
• Adott és kapott költség ellentételező támogatások, jogszabály alapján járó illetve egyéb támogatások esetében
• Főkönyvi könyvelése, a rögzítés időpontja, 2019 évtől hatályos számviteli törvényi változás kiemelve
• Számviteli bizonylata
• Időbeli elhatárolási kötelezettség
• Előleg kezelése
• Egyes speciális támogatások számviteli elszámolása
o Társasági adó törvény szerint kedvezményezett támogatások számviteli elszámolása támogatási illetve szponzorálási szerződések alapján
o Társasági adó törvény szerint az adóról történő rendelkezés útján nyújtott támogatás számviteli elszámolása
• Adott és kapott fejlesztési célú támogatások
• Főkönyvi könyvelése, a rögzítés időpontja
• Számviteli bizonylata
• Időbeli elhatárolási kötelezettség a kapott fejlesztési célú támogatásoknál
• A halasztott bevételként megjelenő támogatás feloldása
o Költségként, ráfordításként való elszámoláskor az arányos résznek megfelelő megszüntetés szabályai:
 Költséget és ráfordítást ellentételező feloldás közötti különbség, ehhez kapcsolódóan a feloldás időpontjának a meghatározása, tekintettel a 2017 évi számviteli törvény változásra
 Ha a támogatás befolyt az eszköz üzembe helyezése előtt (Számszaki példán keresztül)
 Ha az eszköz aktiválására a támogatás befolyását megelőzően került sor (Számszaki példán keresztül)
• Előleg kezelése
5. Számviteli elszámolás a tőketartalékban megjelenő támogatások esetében
• Elszámolás időpontja
• Kapcsolódó lekötött tartalék képzési és feloldási szabály
• Visszafizetés esetén elszámolandó tételek
• Támogatásból képződött tőketartalék felhasználása
• Példák a tőketartalékban megjelenő támogatásokra
6. A nem pénzbeli adott és kapott támogatások számviteli elszámolása
• Térítés nélküli eszköz átvételek könyvelése
o Bekerülési érték fogalma a számviteli törvény előírása szerint
o Főkönyvi könyvelésben történő elszámolás, könyvelési tételek:
o Eszközök átvétele,
o Ingyenesen igénybe vett szolgáltatások esetén
• Térítés nélkül átadott eszközök könyvelése
o Könyv szerinti érték kivezetése
o Fizetendő általános forgalmi adó számviteli elszámolásának lehetséges esetei

(Rögzítés időpontja: 2019. 08. 22.)

Jelentkezzen e-learning előadásunkra és mi a díjbekérő pénzügyi teljesítését követően elküldjük a hozzáférési jelszót.

Az e-learning díja: 6.000 forint + Áfa, mely egy adott felhasználót korlátlan számú megtekintésre jogosít (azonban kredit-igazolást a rendszer egyszer állít ki).

Az e-learning előadás időtartama: 180 perc.

Figyelem!
A videoelőadás sikeres megtekintését követően jogosult a kreditpontra, feltéve, hogy az adott témájú előadásról még nem kapott kreditpontot. A kreditpontok elszámolhatóságának időtartama: 2019. 11.25. - 2019. december 31.

Az e-learning videó megtekintésével az alábbi kreditpontok szerezhetők:

Regisztrált mérlegképes könyvelő: 3 kredit (vállalkozási szakon, számvitel)
Adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő: 4 kredit

Könyvvizsgálói folyamatban:1


További információért hívja Kercsó Szilvia kollégánkat az 1/237-9872-es telefonszámon, vagy írjon az oktatas@saldo.hu e-mail címre.

Keresés a képzések között

Elérhetőségek
Ankétok, tagi ingyenes rendezvények:
(1) 237-9872
E-mail: tana@saldo.hu
Előadások, konferenciák:
(1) 237-9872
Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése:
(1) 237-9873
OKJ-s képzések, vizsgaszervezés:
(1) 237-9898
E-mail: oktatas@saldo.hu
Azonosítóink, nyilvántartási számaink
Felnőttképzési engedélyszám: E-000906/2014
Együttműködő partnereink
konfi.hu
Konferenciák, kreditpontos képzések egy helyen!