IFRS 15 – vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek elszámolásai (e-learning)

A képzés adatai

E-learning továbbképzések

Részvételi díj:
8.000 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 10.160 Ft)

Szerezhető kreditpontok

Adótanácsadó: 4 pont

Adószakértő: 4 pont

Okleveles adószakértő: 4 pont

Könyvvizsgáló: 2 pont

Mérlegképes könyvelői: 4 pont

 IFRS 15 – vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek elszámolásai

Előadó: Horváth Józsefné

Előadás tematikája:
I. (44 p)

- Az új standard által felülírt standardok és értelmezések
• IAS 11 beruházási szerződések
• IAS 18 Bevételek
• IFRIC 13 Vásárlói hűségprogramok
• IFRIC 15 Ingatlanok kivitelezési megállapodásai
• IFRIC 18 Ügyfelektől származó eszközátadások
• SIC 31 reklámszolgáltatást tartalmazó barter tranzakciók

- Standard célja a gazdálkodók számára
- Hatóköre (lízingszerződések, biztosítási szerződések, pénzügyi instrumentumok, nem monetáris cserék)
- IFRS standard „A” függeléke által tartalmazott főbb fogalmak (vevők, szerződés, szerződéses eszközök; jövedelem stb.)
- Átállással kapcsolatos intézkedések
• teljes visszamenőleges alkalmazás (nyitómérleg módosítása, összehasonlító időszak számainak átdolgozása)
• módosított visszamenőleges alkalmazás, ami egy átmeneti rendelkezés (standard változásának kumulatív hatásait kell elszámolni a legutolsó mérleg módosításával)

II. (39 p)
- Első lépcsőfok: Szerződések azonosítása
• szerződés nélkül nincs bevétel
• szerződés létrejöttének kritériumai a standard szerint (Pl: szerződő felek a szerződést elfogadták, szerződésnek van gazdasági tartalma)

-Szerződés és annak tulajdonságai
• kikényszeríthetőnek kell lenni
• írásbeli forma nem kötelező kritérium
• a szerződések lehetnek határozott vagy határozatlan időtartamúak
• nem minősül szerződésnek az a megállapodás, amit úgy fel lehet mondani, hogy nincs bármiféle kompenzáció
• példa ismertetése: a szerződés beazonosításának és az árbevétel elszámolásának működési mechanizmusa az új standard szabályai szerint.
- Szerződés összevonása, szerződések módosítása, új szerződés létrejötte
- Mi a teendő, ha nem jött létre új szerződés, hanem a korábbi szerződésben lefektetett jogok és kötelezettségek változtak?
- Második lépcsőfok: ez egyes teljesítési kötelezettségek beazonosításai
• Különálló teljesítési kötelezettség feltételei, példák
• Különálló teljesítési kötelezettségek beazonosításai
- Különböző áruk vagy szolgáltatások (pl. Ügynöki tevékenység, licenszek nyújtása, gazd. által beszerzett áruk értékesítése stb.)

III. (32 p)
- Harmadik lépcsőfok: A tranzakciós ár meghatározása,
-Tranzakciós ár meghatározásakor mit kell figyelembe venni?
• változó ellenértéket
• változó ellenérték becslésének korlátait
• szerződésben jelenlévő jelentős finanszírozási komponenst
• nem pénzbeli ellenértéket
• vevő felé fizetendő díjat
- Változó ellenérték összegének megbecsülésének módszerei
• várható érték módszer
• legvalószínűbb érték módszer
- Változó ellenérték részben vagy egészben történő beszámítása a Tranzakciós árba
- Standard által megnevezett faktorok amelyek visszafordítható árbevétel nagyságát növelhetik.
• vállalkozó befolyásán kívül eső tényezők
• bizonytalanság a közeljövőben nem szűnik meg
• szerződés kimeneteléhez kapcsolódó ellenérték összege széles skálán mozog
• gazdálkodó korábbi tapasztalatai
- Példa ismertetése
- Jelentős finanszírozási komponens, előfordulása
- Nem pénzbeli ellenérték kezelése
- Vevőnek fizetendő ellenérték
- Bizományosi értékesítés
- Garanciák
- Licenszek

IV. (29 p)
- Negyedik lépcsőfok: Tranzakciós ár felosztása a szerződésben meghatározott teljesítési kötelezettségek között.
- Becslés módszerei a standard szerint
• korrigált piaci értékelés módszere
• várható költség+ a várható fedezet módszere
• maradvány módszer – különleges esetekben
- Változó ellenérték allokációja – kritériumok, kivételek
- Tranzakciós ár változása - módszerek (2 db); Tranzakciós ár változásának okai
- Módosított piaci becslés megközelítés
- Maradékelvű megközelítés
- Példa
- Diszkontok allokációja

V. (47 p)
- Ötödik lépcsőfok: Az Árbevétel elszámolása teljesítéskor
- Teljesítési kötelezettség kielégítése egy adott időtartam alatt
• készültségi fok mérése (input és output módszer)
- Szerződéses költségek elszámolása (IFRS 15: 91-94)
- Értékcsökkenés és értékvesztés (IFRS 15: 99-104)
- Pénzügyi kimutatásokon való bemutatás (IFRS 15: 105-109)
- Közzétételi kötelezettség
• vevőkkel kötött szerződések
• árbevétel részletezése
• szerződések egyenlege (IFRS 15: 116-118)
- Példa: elállási lehetőséggel való értékesítés

 

Jelentkezzen e-learning előadásunkra és mi a díjbekérő pénzügyi teljesítését követően elküldjük a hozzáférési jelszót.

Az e-learning díja: 8.000 forint + Áfa, mely egy adott felhasználót korlátlan számú megtekintésre jogosít (azonban kredit-igazolást a rendszer egyszer állít ki).

Az e-learning előadás időtartama: 190 perc.

Figyelem!
A videoelőadás sikeres megtekintését követően jogosult a kreditpontra, feltéve, hogy az adott témájú előadásról még nem kapott kreditpontot. A kreditpontok elszámolhatóságának időtartama: 2019. szeptember 15. - 2019. december 31.

Az e-learning videó megtekintésével az alábbi kreditpontok szerezhetők:

Regisztrált mérlegképes könyvelő: 4 kredit (IFRS szakon, számvitel)
Adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő: 4 kredit

Könyvvizsgálói: 2 kredit


További információért hívja Kercsó Szilvia kollégánkat az 1/237-9872-es telefonszámon, vagy írjon az oktatas@saldo.hu e-mail címre.

Keresés a képzések között

Elérhetőségek
Ankétok, tagi ingyenes rendezvények:
(1) 237-9872
E-mail: tana@saldo.hu
Előadások, konferenciák:
(1) 237-9872
Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése:
(1) 237-9873
OKJ-s képzések, vizsgaszervezés:
(1) 237-9898
E-mail: oktatas@saldo.hu
Azonosítóink, nyilvántartási számaink
Felnőttképzési engedélyszám: E-000906/2014
Együttműködő partnereink
konfi.hu
Konferenciák, kreditpontos képzések egy helyen!