Sztv. vált.ok a 2019.évi LXXIII. tv. és a 2019.évi C. tv. alapján,EVA adónem megszűnésével kapcsolatos sztv-i feladatok.

Szerezzen mérlegképes könyvelői, és adótanácsadói/adószakértői kreditpontot e-learning formában, saját időbeosztással.

A képzés adatai

E-learning továbbképzések

Részvételi díj:
0 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 0 Ft)

Szerezhető kreditpontok

Adótanácsadó: 4 pont

Adószakértő: 4 pont

Okleveles adószakértő: 4 pont

Könyvvizsgáló: 1 pont

Mérlegképes könyvelői: 4 pont

 Számviteli változások a 2019. évi LXXIII. tv. és a 2019. évi C. tv. alapján, EVA adónem megszűnésével kapcsolatos számviteli feladatok, kapott támogatások elszámolása

Előadó: Botka Erika

I. Számviteli változások, EVA adónem megszűnésével kapcsolatos számviteli feladatok

- a 2019. évi LXXIII. tv. alapján
Egyéni vállalkozó által alapított egyéni cég, kft nyitómérleg készítési kötelezettsége (és a hozzá kapcsolódó jogi előírások)
Projekt cégek számviteli elszámolásában bekövetkező változások
Céltartalék képzés változásai
Hatálybaléptetés
- a 2019. évi C. tv. alapján
Pótbefizetésről lemondás elszámolása
Jegyzett tőke változások számviteli elszámolása
Vagyonmérleg tervezetek és vagyonleltár tervezetek könyvvizsgálati kötelezettségének változása
Átalakulás, egyesülés, szétválás bejegyzésének változásához kapcsolódó módosítások
Kis értékű tárgyi eszközök értékhatárának az emelése
Hatálybaléptetés

EVA adónem megszűnésével kapcsolatos számviteli feladatok
EVA-ból való visszatérés számviteli feladatai (bevételi nyilvántartás vezetése esetén):
= kettős könyvvitelre történő áttérésnél
- társasági adóalanyiságba
- KIVA-ba
nyitómérleg, nyitó leltár összeállítási szabályai
= bevételi nyilvántartás vezetése esetén
- KATA-ba való áttérés
EVA-ból való visszatérés számviteli feladatai (kettős könyvvezetés esetén):
= kettős könyvvitel esetén
- társasági adóalanyiságba
- KIVA-ba
= bevételi nyilvántartásba történő áttérés esetén (KATA)

II. Kapott támogatások elszámolása 
- formái
az elszámolás módja szerint
célja szerint
- a kapott támogatások dokumentumai, az elszámolás bizonylatai
- nem minősül támogatásnak (pl. engedmény, konkrét megrendelés ellenértéke, stb)
- sajátos támogatások
adókedvezmények formái, elszámolásuk
végleges adóalap csökkentő tételek (fejlesztési tartalék, számszaki példán keresztül bemutatva, ha fejlesztési tartalékból történik eszköz beszerzése)
- támogatási előlegek kezelése (mikor lehet bevételként elszámolni)
- nem pénzben kapott támogatások kezelése, számviteli elszámolása (térítésmentesen kapott eszközök kezelése, kötelezettség elengedése, tartozás átvállalás, térítés nélkül kapott szolgáltatás, stb)
- támogatás megelőzése hitelből
a) fejlesztési támogatások elszámolása
tőketartalékba helyezendő támogatások
mit lehet ide elszámolni
hozzá kapcsolódó lekötött tartalékképzés, feloldás szabályai
visszafizetés elszámolása
bevételbe elszámolandó támogatások
(számszaki példán keresztül bemutatva:
az időbeli elhatárolás módszere, ha aktiválás után folyik be a támogatás
ha egy támogatásból több tárgyi eszköz valósul meg
ha a támogatott eszközre használati idő alatt ráaktiválás következik be és emiatt megnő a terv szerinti értékcsökkenés vagy a hátralévő használati idő)
visszafizetés elszámolása
b) költség-ráfordítás ellentételezésre kapott támogatások elszámolása
jogszabály alapján igényelt támogatások elszámolása
milyen esetekben kell a bevételt elhatárolni és megszűntetni
visszafizetés elszámolása
pályázat keretében kapott támogatások elszámolása
időbeli elhatárolás lehetőségei az utófinanszírozás miatt
visszafizetés elszámolása
 

(Rögzítés időpontja: 2020. 03. 12.)

Jelentkezzen e-learning előadásunkra és mi a díjbekérő pénzügyi teljesítését követően elküldjük a hozzáférési jelszót.


Az e-learning díja:
• 6.000 Ft 
• 5.000 Ft (Saldo tagsággal, illetve több e-learning megrendelése esetén. (A díj egy adott felhasználót korlátlan számú megtekintésre jogosít, azonban kredit-igazolást a rendszer egyszer állít ki.


Az e-learning előadás időtartama: 180 perc.


Figyelem!
A video előadás sikeres megtekintését követően jogosult a kreditpontra, feltéve, hogy az adott témájú előadásról még nem kapott kreditpontot. A kreditpontok elszámolhatóságának időtartama: 2020. május 9. - 2020. december 31.


Az e-learning videó megtekintésével az alábbi kreditpontok szerezhetők:

• Regisztrált mérlegképes könyvelő: 4  kredit (vállalkozási szakon, számvitel)
• Adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő: 4 kredit
• Könyvvizsgálói: 1 kredit

További információért hívja  kollégánkat az 1/237-9872-es telefonszámon, vagy írjon az oktatas@saldo.hu e-mail címre.
 

Keresés a képzések között

Elérhetőségek
Ankétok, tagi ingyenes rendezvények:
(1) 237-9872
E-mail: tana@saldo.hu
Előadások, konferenciák:
(1) 237-9872
Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése:
(1) 237-9873
OKJ-s képzések, vizsgaszervezés:
(1) 237-9898
E-mail: oktatas@saldo.hu
Azonosítóink, nyilvántartási számaink
Felnőttképzési engedélyszám: E-000906/2014
PM továbbképzési akkreditációs szám: 41/2009
Együttműködő partnereink
konfi.hu
Konferenciák, kreditpontos képzések egy helyen!