Államháztartási mérlegképes könyvelő

Változik az OKJ! Csináljon karriert pénzügyi képesítés megszerzésével! Már csak 2020-ban van lehet?sége arra, hogy a jelenleg ismert keretek között szerezzen meg államilag elismert képesítést.

A képzés adatai

Dátum: 2020. aug. 28.

Helyszín(ek): Saldo Zrt. Székháza (XIII.ker. Mór u. 2-4.)

Szakmai képzések, OKJ

Tanfolyami díj:
230.000 Ft/fő

Államháztartási mérlegképes könyvelő OKJ képzés

55 344 02
Engedélyszám: E-000906/2014/A002


A tanfolyam időbeosztása:
pénteki napokon 15:00-20:30
Helyszín: Saldo Zrt. Oktatóközpont (1135 Budapest, Mór u. 2-4.)

Tanfolyami díj: 230.000 Ft (részletfizetési lehetőség!)

A tanfolyami díjból a jog, pénzügy vagy adózási feladatok modul/modulok alól felmentésre jogosult személy 5-10 vagy 15 % kedvezményt érvényesíthet.  A felmentési eljárás díjatalan!

Vizsgadíj: 

 • modulzáró: 8500 Ft / 9500 Ft/központi modulzáró
 • komplex szakmai vizsga díja: 73.000 Ft

A vizsgadíj összege évente az infláció mértékével, illetve a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet alapján a minimálbér emelkedésével arányosan változhat.

Miért érdemes minket választania?

 • jelentkezési és regisztrációs díjat nem számolunk fel
 • nálunk nincsenek rejtett költségek: a tanfolyami adatlapon feltüntetett képzési- és vizsgadíjakon felül egyéb költséget nem számolunk fel
 • a felmentési eljárás díjtalan
 • kamatmentes részletfizetési lehet?séget biztosítunk az oktatás teljes id?tartamára
 • az oktatás ideje alatt a tanfolyam ára garantáltan nem változik
 • oktatóink a fels?oktatás és a gazdasági szféra magasan képzett szakemberei, tevékenységüket - az ISO min?sítés és a feln?ttképzési engedélyünk szerint - rendszeresen ellen?rzi a képzési vezet?

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai el?képzettség: érettségi vizsga

Szakmai el?képzettség: 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéz?, 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéz?, 54 343 01 Pénzügyi termékértékesít? (bank, befektetés, biztosítás), 54 344 04 Államháztartási ügyintéz?

A képzéshez kapcsolódó modul(ok) azonosítója, megnevezése, óraszáma:

 • 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban 28 óra
 • 10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása 28 óra
 • 10775-16 Adózási feladatok ellátása 28 óra
 • 10776-16 Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása 28 óra
 • 10777-16 Államháztartási számviteli feladatok ellátása 144 óra
 • 10778-16 Államháztartási számviteli szervezési feladatok ellátása 28 óra
 • 10779-16 Államháztartási elemzési- ellen?rzési feladatok ellátása 36 óra

összesen: 320 óra

Vizsgaformák:

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A szakképesítés-ráépülésszakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése vizsgaformája

 • 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban szóbeli
 • 10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása írásbeli
 • 10775-16 Adózási feladatok ellátása írásbeli
 • 10776-16 Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása írásbeli
 • 10777-16 Államháztartási számviteli feladatok ellátása írásbeli
 • 10778-16 Államháztartási számviteli szervezési feladatok ellátása írásbeli
 • 10779-16 Államháztartási elemzési- ellen?rzési feladatok ellátása gyakorlati


A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:

A 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban alkalmazása szóbeli modulzáró vizsgatevékenység alóli felmentés feltétele: állam- és jogtudományi doktori fokozat.

- A közgazdasági fels?oktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeir?l szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával, valamint a közgazdasági fels?oktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeir?l szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján, vagy a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeir?l szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján szerzett közgazdasági fels?oktatásban folyó szakirányú végzettséget szerzett oklevéllel rendelkez?, felmentést kap a következ? modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
10774 -16 Pénzügyi feladatok ellátása.
A fels?oktatási alap- és mesterképzésr?l, valamint a szakindítás eljárási rendjér?l szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon fels?oktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkez? felmentést kap a következ? modulzáró vizsga szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban
10774 -16 Pénzügyi feladatok ellátása.
A fels?oktatási alap- és mesterképzésr?l, valamint a szakindítás eljárási rendjér?l szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel szakon, valamint számvitel mesterszakon, továbbá gazdasági szakképzés közgazdásztanár szakképzettség pénzügy és számvitel szakirányon fels?oktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkez? felmentést kap a következ? modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
10774 -16 Pénzügyi feladatok ellátása,
10775 -16 Adózási feladatok ellátása
Az a jelölt, aki rendelkezik az Egyéb szervezeti mérlegképes könyvel?, vagy a Vállalkozási mérlegképes könyvel? szakképesítés ráépüléssel felmentést kap a következ? modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
10774 -16 Pénzügyi feladatok ellátása.
10775-16 Adózási feladatok ellátása
Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdeml?en igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

1. Gyakorlati vizsgatevékenység:
Államháztartási elemzési - ellen?rzési gyakorlati feladatok
A gyakorlati vizsgatevékenység a szakképesítésért felel?s miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység:
A számviteli törvény, illetve az államháztartási számviteli jogszabály el?írásainak gyakorlati alkalmazása.

3. Szóbeli vizsgatevékenység:
A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felel?s miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

Elérhet?ségeink:

 • E-mail cím: oktatas@saldo.hu
 • Tel: 1/ 237-9898

 

Keresés a képzések között

Elérhetőségek
Ankétok, tagi ingyenes rendezvények:
(1) 237-9872
E-mail: tana@saldo.hu
Előadások, konferenciák:
(1) 237-9872
Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése:
(1) 237-9873
OKJ-s képzések, vizsgaszervezés:
(1) 237-9898
E-mail: oktatas@saldo.hu
Azonosítóink, nyilvántartási számaink
Felnőttképzési engedélyszám: E-000906/2014
Együttműködő partnereink
konfi.hu
Konferenciák, kreditpontos képzések egy helyen!