Államháztartási mérlegképes könyvelő

Jelentkezzen budapesti csoportunkba és szerezzen piacképes végzettséget! Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

A képzés adatai

Dátum: 2018. máj. 12.

Helyszín(ek): Budapest

Szakmai képzések, OKJ

Tanfolyami díj:
240.000 Ft/fő
Saldo tagoknak:
216.000 Ft/fő

Államháztartási mérlegképes könyvelő OKJ 55 344 02

(Engedélyszám: E-000906/2014/A002)

Helyszín: Saldo Zrt. Oktatóközpont (1135 Budapest, Mór u. 2-4.)

Tanfolyam díja: 220.000 Ft 

                          198.000 Ft (visszatérő hallgatóknak valamint Saldo tagoknak)

6 havi részletfizetési lehetőséget igény esetén biztosítani tudunk.

Tanfolyam sorám felmerülő összes vizsgadíj: 130.000 Ft (komplex szakami vizsgák és modulzáró vizsgák díját tartalmazza)

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:

 • a) korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, továbbá aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából regisztrált mérlegképes könyvelő, vagy

 • b) felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség esetében, – amennyiben nem közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség – legalább két legalább két év pénzügyi, vagy számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat, vagy

 • c) az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22) Korm. rendelet szerinti az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy

 • d) az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, továbbá az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy

 • e) az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel valutapénztáros, vámkezelő, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző szakképesítés), vagy

 •  f) a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI.21.) EMMI rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzésben szerzett (kivétel felsőfokú nonprofit pénzügyi és számviteli közgazdász-asszisztens angol nyelven Nonprofit Finance and Accounting Economist Assistant és felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens angol nyelven Banking Economist Assistant) szakképzettség.

   

A képzéshez kapcsolódó modul(ok) azonosítója, megnevezése, óraszáma, díja (Ft)
10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban  28 óra  21.000 Ft.
10774-12 Pénzügyi feladatok ellátása 28 óra  21.000 Ft. 
10775-12 Adózási feladatok ellátása 28 óra 21.000 Ft.
10776-12 Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása 28 óra 21.000. Ft
10777-12 Államháztartási számviteli feladatok ellátása 144 óra  108.000 Ft.
10778-12 Államháztartási számviteli szervezési feladatok ellátása 28 óra  21.000 Ft
10779-12 Államháztartási elemzési- ellenőrzési feladatok ellátása 36 óra 27.000 Ft
      összesen: 320 óra  240.000.Ft

Vizsgaformák:

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A szakképesítés-ráépülésszakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése vizsgaformája
10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban szóbeli
10774-12 Pénzügyi feladatok ellátása írásbeli
10775-12 Adózási feladatok ellátása írásbeli
10776-12 Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása írásbeli
10777-12 Államháztartási számviteli feladatok ellátása írásbeli
10778-12 Államháztartási számviteli szervezési feladatok ellátása írásbeli
10779-12 Államháztartási elemzési- ellenőrzési feladatok ellátása gyakorlati

 A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti. 

 A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:

- A 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban alkalmazása szóbeli modulzáró vizsgatevékenység alóli felmentés feltétele: állam- és jogtudományi doktori fokozat.

- A közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával, valamint a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján, vagy a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján szerzett közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú végzettséget szerzett oklevéllel rendelkező, felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

 • 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban,

 • 10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása.

- A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsga szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

 • 10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban

 • 10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása.

- A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel szakon, valamint számvitel mesterszakon, továbbá gazdasági szakképzés közgazdásztanár szakképzettség pénzügy és számvitel szakirányon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

 • 10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban,

 • 10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása,

 • 10775 -12 Adózási feladatok ellátása

- Az a jelölt, aki rendelkezik az Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő, vagy a Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés ráépüléssel felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

 • 10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban,

 • 10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása.

 • 10775-12 Adózási feladatok ellátása

- Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

1. Gyakorlati vizsgatevékenység:
Államháztartási elemzési - ellenőrzési gyakorlati feladatok
A gyakorlati vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység:
A számviteli törvény, illetve az államháztartási számviteli jogszabály előírásainak gyakorlati alkalmazása.

3. Szóbeli vizsgatevékenység:
A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés
54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés
54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítés
55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés
55 344 04 Ellenőrzési szakelőadó szakképesítés-ráépülés

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében, illetve az államháztartási számviteli jogszabályban meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, költségvetési beszámolót készít.
Ellátja hatálya alá tartozó államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.
Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszert is.
Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat.
Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat az államháztartás szervezetének alkalmazottjaként.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
- a számviteli politikát, egyéb gazdálkodási szabályzatokat elkészíteni, aktualizálni, vagy abban közreműködni,
- a belső számviteli információs rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni,
- a költségvetési tervezési feladatokat ellátni, részletesen megtervezni a költségvetési bevételeket és kiadásokat, meghatározni az eredeti előirányzatot, ellátni a szükségessé váló előirányzatokat módosításokat, átadásokat,
- szabályszerűen kialakítani és végrehajtani a kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolást, érvényesítést, utalványozási folyamatokat,
- alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat,
- ellátni a kincstári számlavezetéshez, hitelezéshez, finanszírozáshoz, ellenőrzéshez, információszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat.
- elvégezni az államháztartás szervezete tevékenységének ellátása során az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat,
- ellátni az EU-s támogatások sikeres igénybevételéhez kapcsolódó számviteli feladatokat,
- alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat,
- elvégezni az államháztartás alrendszereinek és alapegységeinek féléves és éves beszámolási kötelezettségéhez kapcsolódó feladatokat,
- végrehajtani az államháztartás szervezete alapításával, átszervezésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,
- ellátni a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetéséhez kapcsolódó feladatokat.
- az államháztartás belső kontrollrendszert, a FEUVE rendszert, a belső ellenőrzési rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni,
- a külső ellenőrök tevékenységét segíteni, ahhoz szükséges kapcsolódó dokumentumokat előállítani,
- ellátni az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó általános elemzési feladatokat,
- az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét elemezni és értékelni.

Továbbtanulási lehetőségek:

IFRS Mérlegképes könyvelő, Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő

Elérhetőségeink:

E-mail cím: oktatas@saldo.hu
Tel: 1/ 237-9872

Jelentkezési lap kitöltésével tud jelentkezni tanfolyamainkra!
 

Keresés a képzések között

Elérhetőségek
Ankétok, tagi ingyenes rendezvények:
(1) 237-9820
E-mail: tana@saldo.hu
Előadások, konferenciák:
(1) 237-9898
Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése:
(1) 237-9873
OKJ-s képzések, vizsgaszervezés:
(1) 237-9872
E-mail: oktatas@saldo.hu
Azonosítóink, nyilvántartási számaink
Felnőttképzési engedélyszám: E-000906/2014
Együttműködő partnereink
konfi.hu
Konferenciák, kreditpontos képzések egy helyen!